skip to Main Content

SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs riktar sig till dig som vill finna motivation att ta ett steg framåt. SMF på Brunnsvik i Gävle vill ge deltagarna möjlighet att pröva vuxenstudier och utveckla sina personliga förmågor.

Med utgångspunkt i deltagarnas intressen och kunskapsnivå arbetar vi med studiebesök, föreläsningar, diskussioner och faktauppgifter. Under kursen finns även tid till att jobba individuellt med eget arbete. Det kan vara att plugga körkortsteori, förbättra din läsning, söka jobb, eller något annat. En annan målsättning med kursen är att få testa olika studietekniker, det vill säga olika sätt att studera, för att undersöka hur du bäst tar till dig kunskap och visar vad du lärt dig. Som deltagare på vår SMF kurs får du pröva vad vuxenstudier kan innebära, fundera på ditt nästa steg i livet, och du får inblick i hur det skulle vara att studera vidare på Allmän kurs på folkhögskola. På SMF på Brunnsvik i Gävle jobbar vi även i berättande form med deltagarnas reflektioner och tidigare erfarenheter. Kursen bedrivs tillsammans med Arbetsförmedlingen och ansökan görs via deras handläggare. Skolan har innan kursstart ett antal infoträffar för dig som vill veta mer, träffa lärare och se skolans lokaler. Arbetsförmedlingen har datum för aktuella infoträffar.

Kursupplägg
Kursen bedrivs på heltid i skolan kl. 9.00/10.00-15.00 måndag-fredag. Vid frånvaro, kontakta skolan. Möjlighet till att få busskort finns under denna kurs. Mer info ges vid första kursdagen.

Mål med kursen:

  • Komma in i goda rutiner genom dagligt deltagande på kursen
  • Lära dig mer om dig själv
  • Kunna ta del av andras tankar och åsikter
  • Kunna uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift
  • Ha förbättrat din förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur du fungerar i samspel med andra människor
  • Få större förståelse för samhället och hur du kan påverka din situation
  • Få ett ökat självförtroende vad gäller studier
  • Öka din motivation
  • Prova på skolämnen som känns roliga eller svåra
  • Utveckla din studieteknik.

Efter avslutad kurs
Om du är redo för studier har du förtur till Allmän kurs, förutsatt att det finns plats på rätt nivå för dig och du haft god närvaro på SMF kursen.

Kursstart: September 2023
Studietakt:100%
Nivå: Inga förkunskaper krävs
Sista ansökningsdatum: September 2023
Studiestödsnivå: Ej studiestödsberättigad
Ansökan: Via handläggare på AF
Biträdande rektor: Sara Jacobsson
Email: sara.jacobsson@brunnsvik.se

Back To Top