skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

  • Undervisningen är tematiskt upplagd där det passar, där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med, Matematik, Naturkunskap, Svenska/ Svenska som andraspråk Samhällskunskap, Historia, Religion och även Engelska.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN. Litteratur ingår i kursen, men en terminsavgift på 600 kr tas ut varje termin.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.

 
FOLKHÖGSKOLANS SÄTT OCH METOD ATT UNDERVISA
Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker ofta i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande.

COVID-19
Utbildningen är på heltid, men anpassas i upplägg efter aktuella läget för att förhindra smittspridning.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter: Brunnsvik/Ludvika
Längd:3 år, med förlängning till 4 år vid behov.
VT22: 2022-01-10 till 2022-06-10
HT22: 2022-08-15 till 2022-12-16
Hemstudie veckor: 9, 16, 44
Studiestödsnivå (CSN):A1 Gymnasieskolenivå
Ansökningskrav:Behörig i Svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande och har fyllt 18 år, eller fyller under höstterminen.
Kurssamordnare allmän kurs: Maria Sjöberg
E-post:maria.sjoberg@brunnsvik.se
Tel: 072-092 61 63
Kontaktperson: Sussane Smed, bitr. rektor
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress:Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika

Ansökan stängd för VT22
Sista ansökningsdag HT22: 22 maj

Back To Top