skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium

Allmän kurs gymnasium är för dig som inte är klar med gymnasiestudierna och vill ha grundläggande behörighet till fortsatta studier eller jobb. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier där du möter engagerade lärare och andra deltagare.

Undervisningen är ofta ämnesövergripande för att skapa intresse och förståelse. Vi utgår från där du befinner dig och dit du vill nå. Under din tid på Allmän kurs har du tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.

Kursens längd
Allmän kurs grund är 1 år eller 3 år. Tiden beror på vad du har med dig.

Ämnen

  • Svenska och svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Religion
  • Inriktning

 Inriktning
Utöver de ämnen som ger allmän behörighet så  varierar vi vårt utbud med små kurser varje termin; det kan vara allt från läsa skönlitteratur till sång eller studieteknik- allt för att hitta glädje och motivation i studierna eller för egen nöje

Att studera hos oss
• Ofta mindre grupper.
• Du har minst 20 lärarledda timmar, men du förväntas även studera på egen hand, upp till 40 timmar i veckan.
• Närvaro och deltagande i undervisningen är grunden för studier på folkhögskola.

Antagningen: När du skickat in din ansökan, se ansökningsknappen nedan, kommer du att kallas till en intervju/ studieplaneringsmöte. Besked om antagning kommer i juni. Vi antar även ett antal individer till reservplatser.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter: Brunnsvik/Ludvika
Terminsavgift: 700 kr
Kostnader: Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot betalar du en terminsavgift på 700 kr. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag. Avgiften täcker bland annat kopiering, programlicenser och försäkring. Terminsavgiften täcker även en viss del studiematerial, studieresor och förtäring exempelvis vid skolstart och skolavslutning.
Längd: 1 – 3 år.
VT24: 8 januari – 7 juni 2024
Hemstudie veckor: 9, 14, 44
Studiestödsnivå (CSN): A1 Gymnasienivå
Ansökningskrav: Behörig i svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande och att du har fyllt 18 år eller fyller år under terminen
Kontaktperson antagning Allmän kurs: Maria Sjöberg
E-post: maria.sjoberg@brunnsvik.se
Tel: 072-092 61 63 (nås på torsdagar)
Kontaktperson: Sussane Smed, bitr. rektor
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress: Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika

Back To Top