skip to Main Content

Allmän kurs

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och vill ha grundläggande behörighet till fortsatta studier eller jobb. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

Undervisningen är delvis tematiskt upplagd med ämnesövergripande upplägg. Vi utgår från där du befinner dig och dit du vill nå med en individuell studieplan som underlag. Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.

Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN. Du läser ett till fyra år beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.

  • Du studerar matematik, engelska, religion, historia, samhällskunskap och svenska och naturkunskap.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du får studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Vi tar tillvara på dina erfarenheter när du lär dig nya kunskaper.

Kursdatum: VT 2023, 9/1-9/6
Studietakt:100%
Terminsavgift: 600 kr
Studiestödsnivå: Studiestödsberättigad

Sista ansökningsdatum: Löpande antagning
Vi har löpande antagning på allmän kurs och stänger ansökan när kurserna är fulla. Vi antar även ett antal individer till reservplatser. Du ansöker till kursen genom att klicka på ”ansök här” knappen och följer vidare instruktioner. När du skickat in en ansökan kallas du till en intervju/studieplaneringsmöte på skolan med en lärare från allmän kurs. Du är också varmt välkommen att göra ett studiebesök på skolan innan du ansöker till oss. Kanske vill du veta mer om Folkhögskolan som utbildningsform eller bara se skolans lokaler. Maila någon av våra kontaktpersoner nedan och boka in en träff.
Biträdande rektor: Sara Jacobsson
Email: sara.jacobsson@brunnsvik.se
Kontaktperson: Anna-Mia Ericsson Lindelöf
Email: anna-mia.e.lindelof@brunnsvik.se
Telefon: 026-65 60 73

Back To Top