skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium

Allmän kurs gymnasienivå riktar sig till dig som läst klart grundskolan och vill ha grundläggande behörighet för högskola och yrkeshögskolestudier. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier. Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande med de behörighetsgivande ämnena svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Alla deltagare läser samtliga ämnen. Deltagarens samtliga prestationer ligger till grund för ett studieomdöme som utfärdas varje läsår. I studieomdömet innefattas utöver kunskapskrav även kvalitéer som ansvar, uthållighet och social förmåga.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

Välkommen med din ansökan!

LÄSÅRSTIDER
Vårterminen 2024:
Skolstart: 2024-01-08
Terminsavslutning: 2024-06-07
ANSÖKAN
Sista ansökan: Löpande antagning, vi stänger ansökningen när alla platser är fyllda. Fyll i ansökan så kallar vi dig till ett samtal. OBS: Viktigt att du skickar in en komplett ansökan för att kunna blir kallad till samtal om antagning. En komplett ansökan innefattar personbevis, tidigare betyg och ett personligt brev.
Du är varmt välkommen att göra ett studiebesök på skolan innan du ansöker till oss. Kanske vill du veta mer om Folkhögskolan som utbildningsform eller bara se skolans lokaler. Maila någon av våra kontaktpersoner nedan och boka in en träff.
ANSÖKNINGSKRAV:
Behörig i svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande. Du ska vara 18 år eller fylla år under höstterminen det år du ansöker.
KONTAKT:
Sine Buck, linjeledare
E-post: sine.buck@brunnsvik.se 
Tel: 026-65 60 73
Sara Jacobsson, biträdande rektor
e-post: sara.jacobson@brunnsvik.se
Tel: 070-288 48 28
KOSTNADER:
Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot betalar du en terminsavgift på 700 kr. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag. Avgiften täcker bland annat kopiering, programlicenser och försäkring. Terminsavgiften täcker även en viss del studiematerial, studieresor och förtäring exempelvis vid skolstart och skolavslutning.

Back To Top