skip to Main Content

Allmän kurs grund

Har du ett annat förstaspråk än svenska? Vill du komma in på arbetsmarknaden?

SYFTE
Syftet med Allmän kurs är att läsa in grundskolekompetens i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och NO-ämnen med inriktning på yrkesliv eller vidare till studier. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

KURSLÄNGD
Längden på studierna beror på tidigare utbildningsbakgrund och språkutvecklingen. Allmän kurs grund är en 1-2 år lång kurs, beroende av tidigare studier.

ÄMNESBESKRIVNING
I vår Allmän kurs ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i våra kurs- och ämnesplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier. Utöver de 20 undervisningstimmar på Allmän kurs förväntas samtliga deltagare att studera på egen hand ytterligare 20 timmar per vecka.

 • Engelska
 • Inriktningstid
 • Matematik
 • Natur & Människa (No-ämnen)
 • Samhällskunskap
 • Svenska som andraspråk

KURSINNEHÅLL

 • läsa tidningsartiklar och böcker, titta på film, skriva olika slags texter och redovisa på olika sätt.
 • Du kommer att få arbeta med studieteknik och samarbetsövningar.
 • Du kommer att lära dig hur du tar eget ansvar för dina studier.
 • Du kommer att lära dig att använda dator
 • Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar.
 • Gruppen har max 20 deltagare.
 • Kursen är på heltid och det krävs minst 80 % närvaro, aktivt deltagande och uppgifter utförda på godkänd nivå för att få grundskolebehörighet och studieintyg.

KURSMÅL
Vårt mål efter två år på Allmän kurs grund är att deltagare:

 • Kan uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift.
 • Har lärt sig mycket om svenska samhället så att hen till exempel ska kunna söka ett jobb eller bli aktiv i en förening med andra svensktalande.
 • Har lärt sig mer om sig själv.
 • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter.
 • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
 • Har förbättrat sin förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur hen fungerar i samarbete med andra människor.
 • Har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att hen kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Veta hur hen själv kan ansvara för sina studier.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på yrkesutbildningar/gymnasienivå.
 • Har skaffat dig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att du kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.
 • Har fått kunskaper och förmågor att kunna göra sin röst hörd.

FOLKHÖGSKOLANS SÄTT OCH METOD ATT UNDERVISA
Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande.

COVID-19
Utbildningen är på heltid, men anpassas i upplägg efter aktuella läget för att förhindra smittspridning.

Kurstyp:Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter:Brunnsvik/Ludvika
Terminsavgift:600 kr
Kostnader: Studierna är kostnadsfria. Som deltagare betalar du endast en  terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.
Längd:1 år, med förlängning till 2 år vid behov och har fyllt 18 år, eller fyller under terminen.
VT22: 2022-01-10 till 2022-06-10
HT22: 2022-08-15 till 2022-12-16
Hemstudie veckor: 9, 16, 44
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Godkänt i SFI D, åk 6 eller motsvarande kunskaper.
Kurssamordnare allmän kurs: Maria Sjöberg
E-post:maria.sjoberg@brunnsvik.se
Tel: 072-092 61 63
Kontaktperson: Sussane Smed, bitr. rektor
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress: Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika

Ansökan stängd för VT22
Sista ansökningsdag HT22: 22 maj

Back To Top