skip to Main Content

Humanistisk socialpedagog

På grund av förändrade statsbidragsförutsättningar så har vi ej möjlighet att starta kursen i Borlänge. Ansökningar som redan är inskickade kommer att vidarebefordras till Gävlekursen. Vi beklagar det här men det är tyvärr inget vi kan råda över.
Patrik Årman, rektor

Back To Top