skip to Main Content

Min resa med musik och dans

Kursen riktar sig mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar som ges möjlighet att få ägna sig åt estetisk och scenisk verksamhet. Under kursens gång får deltagarna med sina stödpersoner och pedagoger arbeta med kroppar och röster som uttrycksmedel. Genom att media via dans och musik syftar kursen till att utveckla motorik, rytmik, tonal uppfattning, tal, social interaktion, kommunikationsförmåga och sceniska möten med publik. Dessutom de omistliga faktorerna sammanhang och meningsfullhet, samt stärkt självkänsla. 

Kursens mål:
Efter deltagande i kursen ska deltagaren ha beretts möjlighet att utveckla:
-sin kommunikativa förmåga
-sin motorik och rytmik
-sitt tal och tonala uppfattningsförmåga
-sin förmåga att lära in och komma ihåg text
-sin förmåga att interagera socialt med andra och samarbeta
-sin självkänsla och att kunna planera olika aktiviteter
-uppfattning om rum och fysisk gestaltning, kroppsuppfattning och balans, vilket främjar övriga kognitiva utvecklingsprocesser

Inom kursen behandlas följande innehåll:
-övningar i att röra sig till musik och rytm
-röstvård, tal och intonering
-koreografi
-körsång och solosång
-instudering av text
-sätta ihop olika konstnärliga uttryck till en helhet
-publika möten vid sceniska framträdanden
-arbeta med att kommunicera internt och externt, göra intervjuer och marknadsföring
-delta i utformning av grafiskt material
-samtal och utvärdering, planering av repetitioner och föreställningar
-samtal om det sceniska innehållet samt dess helhet vad gäller det visuella som scenografi, rymd, ljussättning och kostymering, samt det ljudande, tal, sång och musik, och det fysiska, rörelse och dans

Genomförande
-regelbundna samlingar 4-5 gånger i veckan med stödpersoner och pedagoger, samtal och planering
-repetitioner, dans och sångträning
-studier av goda exempel och förebilder, andra konstutövare
-praktiskt arbete med att skapa grafiskt material
-avslappningsövningar
-talövningar med pedagoger
-praktiska balansövningar
-kroppsövningar, styrketräning
-träning i mikrofonteknik och tal
-multimodal kommunikation 

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.
Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden. Minimitid att delta i utbildningen är 20 timmar/veckan.
Förkunskaper:Vid samtal med kursansvarig i samband med antagning bedöms kommunikativ förmåga samt förmåga att ta in nya intryck, med hjälp av stödpersoner och pedagoger.
Intyg:Kursomdöme sätts efter kursen, där man kan utläsa om deltagaren är godkänd eller ej, samt kursens olika delar och innehåll. Deltagande ger godkänt studieintyg.
Kurstyp: Profilkurs (Särskild kurs)
Hösttermin: 2022-08-29 till 2022-12-16
Kurslängd: 1 termin
Studiestödsnivå (CSN): A2 gy
Kontaktperson: Kicki Bergsten
Epost: kicki.bergsten@hotmail.se

Ansök  senast: 28 april

Back To Top