skip to Main Content

Allmän kurs grund

Allmän kurs grund riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.
 • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
 • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
 • Under din tid på Allmän kurs grund har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
 • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
 • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
 • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
 • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
 • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
 • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

Valbara inriktningar HT2022

 • VOM
 • LOK
 • Extra svenska
 • Ordet är ditt
 • Högskoleförberedande

Lyssna på deltagarnas egna röster
Enbart Svenska
Svenska & somaliska
Corona

Kursdatum:
HT22: 2022-08-15 – 2022-12-16
VT23: 2023-01-09 – 2023-06-09
Allmän kurs Grund läser du in grundskolekompetens.. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!
Terminsavgift: 600 kr
Ansökningskrav: Godkänd SFI D, åk 6 eller motsvarande kunskaper och att du har fyllt 18 år eller fyller år under terminen.
Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, linjeledare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06

Det finns tyvärr inga platser kvar att söka till vårterminen. Ansökan till höstterminen 2023 öppnar i april.

Back To Top