skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium

Hoppade du av gymnasiet? Eller hände livet? Allmän kurs gymnasium riktar sig till dig som är klar med grundskolan. Utbildningen är 1-3 år, beroende på hur många poäng du har med dig från gymnasiet. Det är ett bra alternativ till Komvux då du repeterar samtliga ämnen och ger dig möjligheter att söka vidare till högskola.

 • Allmän kurs gymnasium riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.
 • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
 • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
 • Under din tid på Allmän kurs gymnasium har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
 • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
 • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
 • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
 • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
 • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
 • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

Valbara inriktningar VT2023

 • VOM
 • LOK
 • Extra svenska
 • Ordet är ditt
 • Högskoleförberedande

Kursdatum: VT23: 9/1 2023 – 9/6 2023
På allmän kurs gymnasium läser du för att få gymnasiekompetens. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!
Terminsavgift: 600 kr
Ansökningskrav: Behörig i svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande och att du har fyllt 18 år eller fyller år under höstterminen.
Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, linjeledare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top