skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium

Hoppade du av gymnasiet? Eller hände livet? Allmän kurs gymnasium riktar sig till dig som är klar med grundskolan. Utbildningen är 1-3 år, beroende på hur många poäng du har med dig från gymnasiet. Det är ett bra alternativ till Komvux då du repeterar samtliga ämnen och ger dig möjligheter att söka vidare till högskola.

  • Allmän kurs gymnasium riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.
  • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs gymnasium har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
  • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

LÄSÅRSTIDER
Vårterminen 2024:
Skolstart: 2024-01-08
Terminsavslutning: 2023-06-07 

ANSÖKAN
Fyll i ansökan så kallar vi dig till ett studieplaneringsmöte
Sista ansökningsdag: 11 december

ANSÖKNINGSKRAV:
Behörig i svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande. Du vara 18 år eller fylla år under höstterminen.

KONTAKT:
Enskilda studiebesök:
ann-christine.englof@brunnsvik.se
Övriga frågor:
Cecilia Land, linjeledare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se 
Tel: 0243-33 01 16

KOSTNADER:
Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot betalar du en terminsavgift på 700 kr. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag. Avgiften täcker bland annat kopiering, programlicenser och försäkring. Terminsavgiften täcker även en viss del studiematerial, studieresor och förtäring exempelvis vid skolstart och skolavslutning.

Back To Top