skip to Main Content

SFI på folkhögskolevis

Kursen riktar sig till dig som vill och behöver studera mer svenska för att komma vidare till arbete eller utbildning. Kursen är på SFI-nivå B och erbjuder folkhögskolans pedagogik och didaktik som ett alternativ till andra studieformer. 

Hur är det att studera hos oss?
Studierna bygger på frivillighet och eget ansvar. De anpassas efter deltagarnas mål och behov. Vårt mål är att deltagarna ska känna sig sedda och hörda samt uppleva en positiv studiemiljö där deras åsikter, önskemål, personligheter och kunskaper är viktiga för kursens innehåll och utformande. Vi kan alla lära av varandra därför ses alla kunskaper och erfarenheter som en tillgång i vårt klassrum
Vi vill väcka en nyfikenhet på språket samt synliggöra och konkretisera vinsterna med att stärka sin svenska. 

Vad innehåller kursen?
På kursen kommer du att få öva på att läsa och skriva olika typer av texter, du får öva på hörförståelse samt din förmåga att tala och kommunicera. Du kommer även få lära dig att använda olika digitala verktyg samt viktig samhällskunskap.

Vi lägger stor vikt vid att du ska ges möjlighet att utveckla 

 • Förmågan att använda språket som ett verktyg i din vardag
 • Dina möjligheter till ett mer aktivt deltagande i samhället
 • Ditt ordförråd och ditt uttal
 • Din förmåga att inhämta information både i talad form och i textform
 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift i olika vardagsnära sammanhang
 • Din förmåga att uttrycka dina tankar med hjälp av hela din språkrepertoar
 • Din förståelse för vad språk är och hur språkinlärning kan ske
 • Olika strategier för inlärning, läsning, skrivning och kommunikation 
 • Din förmåga att interagera socialt och samarbeta med andra
 • Din självkänsla och förmåga att tillämpa språket när vardagen kräver det
 • Din språkliga kreativitet
 • Din digitala kompetens
 • Din förståelse för vad som krävs, samt verktyg för att uppnå dina mål framåt i livet.

Praktiska detaljer

 • Du har möjlighet att få betyg i SFI. 
 • Studierna bedrivs på heltid och omfattar ca 23 timmar undervisning/vecka. 
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledare finns. 
 • Kursmaterial ingår

Ansökan
Klicka på ”Ansök här”, skapa ett konto och fyll i ansökan så kallar vi dig till ett studieplaneringsmöte.
Vill du ha hjälp att ansöka så kan du komma till skolan någon av följande tider:

 • 9/11   10:00-14:00
 • 13/11 10:00-14:00
 • 14/11 10:00-14:00
 • 15/11 10:00-14:00
 • 16/11 10:00-14:00

Kontaktperson:Andréa Hellstrand, kursansvarig
E-post: andrea.hellstrand@brunnsvik.se
Mobil: 076-492 52 62

Back To Top