skip to Main Content

Projektår

Kursen Projektår är till för dig som vill jobba som entreprenör/egen företagare inom musikbranschen. Som musikbranschen ser ut idag så bedrivs den ofta i projektform. Målet efter avslutad kurs är att på egen hand kunna skapa och driva projekt kopplade till musikbranschen. Kursen syftar till att utveckla förmågan att initiera, driva, slutföra och utvärdera projekt inom musik. Det kan handla om att producera ett album/EP, uppdrag som frilansmusiker, låtskrivare/musikskapare etc. Du får möjlighet till nätverkande med andra relevanta utövare inom musikbranschen. Utbildningen bedrivs till hälften på distans. 10 timmar/vecka lärarledd undervisning på plats och övrig tid kan man läsa på distans.

På Brunnsvik Creative Music-Projektår får du möjlighet att planera och genomföra ett projekt som du själv skräddarsyr. Här skapar du din egen projektplan tillsammans med dina mentorer och får kunskap om hur du driver igenom ett musikaliskt projekt från start till mål. Många som går projektåret väljer att skriva, spela in och släppa en EP för att nå ut med sin musik, men det går även att fokusera på helt andra musikaliska områden och inriktningar. Under projektåret får du tillgång till den kompetens som finns på plats varvat med expertis utifrån. Hos oss finns en lärarstab där alla är yrkesverksamma på olika sätt inom musikbranschen. Du får välja ämnen och kurser från våra övriga musikutbildningar som kan vara gynnsamma i ditt projekt. Det kan röra sig om till exempel digitalt skapande, musikteori, ensemblespel, låtskrivande, improvisation eller instrumentlektioner. Dina huvudsakliga lärare och mentorer är Anna Ihlis, Stefan Altzar och Hanna Enlöf. De är alla egenföretagare som driver olika egna projekt och är aktiva och framgångsrika aktörer i musikbranschen. Välkommen att ansöka till Brunnsvik Creative Musics Projektår!

Förutsättningar för antagning:
Slutbetyg från 3-årigt gymnasium, studieomdöme från folkhögskola eller motsvarande.

Utbildningens mål
Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

  • för vad som krävs för att skapa, initiera och självständigt driva och genomföra musikaliska projekt med alla dess beståndsdelar.
  • för hur musikbranschen i Sverige och världen ser ut och hur man som enskild aktör kan navigera i den. 
  • för hur man löpande utvärderar och dokumenterar pågående och fullbordade projekt.
  • för ekonomiska aspekter, finansiering och budgetarbete.
  • för hur entreprenörskap och nätverkande kan integreras i konstnärliga projekt.
  • för hållbar och långsiktig personlig utveckling och etiska frågeställningar inom musikbranschen.

Huvudområde
Att initiera, driva och jobba i projekt som är kopplade till musikbranschens olika områden.

Examinationer
Godkänd projektplan, loggboksföring och fullföljda delmoment. Genomförda redovisningar, godkänt slutprojekt/produkt och utvärdering/analys.

Kursintyg
Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Bedömningsgrader
Varje examinationsmoment bedöms och efter slutförd utbildning ges omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Kursdatum HT 2024: 240819 – 241220
Studieort: Borlänge/delvis distans
Eftergymnasial nivå
Utbildningens längd: 1 år
Studietakt 100%
Studiemedelsberättigad hos CSN.
Kostnader: Läsårsavgift 1200:-/läsår samt materialavgift 1000:-/läsår för studerande på Brunnsvik Creative Music.

Ansökan
I din ansökan anger du vilket huvudinstrument du önskar samt bifogar ett personligt brev med en kort presentation av dig själv, dina tidigare erfarenheter och målsättningar inför en studietid hos oss. Efter sista ansökningsdag kommer du att kontaktas via mail med en kallelse till antagningsprov.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med frågor eller för att boka ett studiebesök! Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag är alltid välkomna och behandlas kontinuerligt i mån av plats.

Frågor kan ställas till:
mikael.higberg@brunnsvik.se

Back To Top