skip to Main Content

Allmän kurs med inriktning vård och omsorg

Allmän kurs med inriktning vård och omsorg är yrkesförberedande och riktar sig till dig som vill jobba med människor. Kursen syftar till att underlätta högre studier/utbildning inom vårdämnet. Att jobba inom vård och omsorg är krävande men mycket viktigt då du hjälper människor att få en fin, trygg och meningsfull vardag. Tillsammans med vårdämnen läser deltagaren de allmänna ämnena på grund eller gymnasienivå. Utbildningen ger dig kunskaper motsvarande vårdbiträde.

Allmän kurs grund riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver få grundläggande behörighet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier. 

Den förberedande kursen vård och omsorg önskar att skapa goda möjligheter till djupare kunskaper inom ämnet vård och omsorg. Två veckors praktik ingår under vårterminen. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg med avklarade moment. Detta kan uppvisas vid ansökning som vikarie inom vården och kan vara meriterande.

Genom undervisningen ska deltagaren ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att deltagarna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare.

Kursen berör

 • Hygien (basal, vardaglig samt inom vården)
 • Ergonomi
 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorg
 • Boendeformer
 • Lagar inom vård och omsorg
 • Äldres hälsa
 • Palliativ vård (vård i livets slutskede)
 • Förflyttningsteknik
 • Hjälpmedel
 • Vårdens organisation
 • Dokumentation
 • Tystnadsplikt och sekretess

LÄSÅRSTIDER
Höstterminen 2023:
Skolstart: 2023-08-14
Terminsavslutning: 2023-12-15
Vårterminen 2024:
Skolstart: 2024-01-08
Terminsavslutning: 2023-06-07 

ANSÖKAN
Sista ansökan: 9 juni
Fyll i ansökan så kallar vi dig till ett studieplaneringsmöte

ANSÖKNINGSKRAV:
Godkänd SFI D, åk 6 eller motsvarande kunskaper. Du har fyllt 18 år eller fyller år under terminen. 

KONTAKT:
Nadia Cronlöf, kursansvarig
E-post: nadia.cronlof@brunnsvik.se
Tel: 0243-330120, 072-092 61 57

KOSTNADER:
Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot betalar du en terminsavgift på 700 kr. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag. Avgiften täcker bland annat kopiering, programlicenser och försäkring. Terminsavgiften täcker även en viss del studiematerial, studieresor och förtäring exempelvis vid skolstart och skolavslutning.  

Back To Top