skip to Main Content

Allmän kurs med inriktning vård och omsorg

Den här kursen riktar sig till dig som känner att du vill jobba med människor och hjälpa dem. Att jobba inom vård och omsorg är krävande men mycket viktigt. Det behövs människor inom vården, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Det finns många olika yrken att välja på. Börja din utbildning hos oss och vår yrkeskurs inom vård och omsorg! Utbildningen ger dig kunskaper motsvarande vårdbiträde.

Allmän kurs grund riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier. (mer information om allmänkurs finns på hemsidan)

Yrkesinriktning vård och omsorg önskar att skapa goda möjligheter till djupare kunskaper inom ämnet vård och omsorg. Deltagaren ska vid slutet av kursen besitta kompetens motsvarande ett vårdbiträde. Praktik ingår om möjlighet finns. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg med avklarade moment. 

Genom undervisningen ska deltagaren ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter.

Kursen berör

 • Hygien (basal, vardaglig samt inom vården)
 • Ergonomi 
 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorg
 • Boendeformer  
 • Äldres hälsa
 • Palliativ vård (vård i livets slutskede)
 • Förflyttningsteknik
 • Hjälpmedel
 • Vårdens organisation
 • Dokumentation
 • Tystnadsplikt och sekretess

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Kursdatum:
HT22: 2022-08-15 – 2022-12-16
VT23:
 2023-01-09 – 2023-06-09
På Allmän kurs med inriktning vård och omsorg läser du in grundskolekompetens. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!
Terminsavgift: 600 kr
Ansökningskrav: 
Godkänd SFI C, eller motsvarande kunskaper.
Yrkesutbildning: Ja
Kurslängd: 1 år
Kontaktperson: Nadia Cronlöf
Tel: 0243-330120, 072-092 61 57
E-post: nadia.cronlof@brunnsvik.se

Det finns tyvärr inga platser kvar att söka till vårterminen. Ansökan till höstterminen 2023 öppnar i april.

Back To Top