skip to Main Content

OM OSS

Brunnsviks folkhögskola har sin bas i Borlänge, samt filialer i Gävle och på Gamla Brunnsvik utanför Ludvika. På Gamla Brunnsvik finns även Brunnsviks bokstuga, Sveriges största folkhögskolebibliotek.

Idag bedriver Brunnsvik Allmän kurs med olika profiler, musiklinjer (Creative Music), folkbildningslinjen, kortkurser för fack & folkrörelser, studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), odlingskurser och utbildning av lärarassistenter.

Dalarna, Gävleborg och Örebro län är vår nära region. Inom kunskapsområden som folkbildningsidé, pedagogik och musikpedagogik är vi en aktör också på nationell nivå. Brunnsvik är en resurs för både enskilda individer och folkrörelser. För oss handlar rätten till lärande om människors möjligheter att leva ett rikt liv i den egna vardagen, i arbetslivet, i föreningslivet och som medborgare.

Brunnsviks röda trådar

Brunnsviks folkhögskola är en del av arbetarrörelsen och arbetet för ett jämlikt och hållbart samhälle. Folkbildning ger människor kunskap och mod för att erövra makt och ta ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. Vårt folkbildningsarbete ska stärka löntagarnas rättigheter och möjligheter. Brunnsvik ska vara en kunskaps- och bildningsväg som ger fler möjlighet att göra sina röster hörda, släppa loss sin kreativitet och nå sina egna mål. Folkbildning är, också i vår tid, demokratins självförsvar. 

Fyra röda trådar löper genom hela Brunnsvik. Röda trådar som ska prägla helheten och samtidigt vara en grund för utveckling av Brunnsviks profiler och verksamheter.

  • Folkbildning för jämlikhet – motverka kunskapsklyftor
  • Deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv
  • Demokratisera kulturen – för en kulturell allemansrätt
  • Folkbildning för hållbarhet och solidaritet

Brunnsviks profilområden / verksamhetsområden

  • Rätten till lärande
  • Fack & folkrörelser
  • Creative Art
  • Hållbar utveckling

Föreningen Brunnsviks folkhögskola

Brunnsviks är Sveriges första folkrörelseägda folkhögskola, med start 1906.  Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) tillsammans med organisationer inom arbetarrörelsen i regionen. Folkrörelser och föreningar som är intresserade av samverkan, kanske medlemskap, kontaktar skolans rektor Peter Holmstedt. E-post: peter.holmstedt@brunnsvik.se

Styrelse
Ordförande: Maria Strömkvist
Vice ordförande: Helena Gille
Ledamöter: Torgny Jacobsson, Camilla Andersson, Hans-Göran Steneryd, Kristina Svensson, Göran Lundström
Ersättare: Ewa-Leena Johansson, Ulrika Wiklund

Fack & folkrörelser

Brunnsvik är en del av arbetarrörelsen och arbetet för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Det betyder bland mycket annat medlems- och ledarutbildningar tillsammans med fackföreningar, andra folkrörelser och ABF. Andra exempel är Folkbildningslinjen och gemensamma arrangemang som Dalalittfest i Ludvika, Röda Rummet i Borlänge och A-dagarna i Mora. Kontaktpersoner för samverkanskurser: Dalarna: jorgen.hammarin@brunnsvik.se , för bokning på Brunnsvik i Ludvika britt-marie.ahlstrom@brunnsvik.se. Gävleborg: sara.jacobsson@brunnsvik.se

Back To Top