skip to Main Content

OM OSS

Brunnsviks folkhögskola har sin bas i Borlänge, samt filialer i Gävle och på Gamla Brunnsvik utanför Ludvika. På Gamla Brunnsvik finns även Brunnsviks bokstuga, Sveriges största folkhögskolebibliotek.

Idag bedriver Brunnsvik Allmän kurs med olika profiler, musiklinjer (Creative Music), folkbildningslinjen, kortkurser för fack & folkrörelser, studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), odlingskurser och utbildning av lärarassistenter.

Dalarna, Gävleborg och Örebro län är vår nära region. Inom kunskapsområden som folkbildningsidé, pedagogik och musikpedagogik är vi en aktör också på nationell nivå. Brunnsvik är en resurs för både enskilda individer och folkrörelser. För oss handlar rätten till lärande om människors möjligheter att leva ett rikt liv i den egna vardagen, i arbetslivet, i föreningslivet och som medborgare.

Brunnsviks idé och röda trådar

Idén med Brunnsvik
Brunnsviks folkhögskola är en del av arbetarrörelsen och arbetet för ett jämlikt och hållbart samhälle. Folkbildning ger människor kunskap och mod för att erövra makt och ta ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. Vårt folkbildningsarbete ska stärka löntagarnas rättigheter och möjligheter. Brunnsvik ska vara en kunskaps- och bildningsväg för både enskilda och föreningar. Folkhögskolan ska ge fler möjlighet att göra sina röster hörda, släppa loss sin kreativitet och nå sina egna mål. Folkbildning och folkrörelsearbete är, också i vår tid, demokratins självförsvar.  

Våra röda trådar
Brunnsvik är i grunden en ideell förening, huvudman för arbetarrörelsens första folkhögskola Brunnsvik. Skolan startade 1906. Arbetarnas Bildningsförbund, Landsorganisationen i Sverige och arbetarrörelsen i regionen är de folkrörelser som delar huvudmannaskapet. 

Fyra röda trådar löper genom Brunnsviks verksamhet:

  • Folkbildning för jämlikhet – motverka kunskapsklyftor
  • Deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv
  • Demokratisera kulturen – för en kulturell allemansrätt
  • Folkbildning för hållbarhet och solidaritet

Folkbildningspolitikens mål och syften
Folkhögskolans verksamhet ligger väl i linje med den statliga folkbildningspolitikens mål och syften, det som riksdagen har beslutat. Riksdagens mål med samhällsstödet är denna: ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 

Riksdagen har uttalat fyra syften/motiv för samhällets stöd till folkhögskolor och studieförbund:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Föreningen Brunnsviks folkhögskola

Brunnsviks är Sveriges första folkrörelseägda folkhögskola, med start 1906.  Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) tillsammans med organisationer inom arbetarrörelsen i regionen. Vill din förening/organisation samverka med Brunnsvik, t ex om en utbildning, se kontaktuppgifter i nästa stycke.

Styrelse
Maria Strömkvist ordförande
Helena Gille vice ordförande
Torgny Jacobsson
Lina Jäderberg
Ewa-Leena Johansson
Conny Andersson
Lena Kjellin

Ersättare:
Patrik Årman
Jon-Erik Flodin

Fack & folkrörelser

Brunnsvik är en del av arbetarrörelsen och arbetet för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Det betyder bland mycket annat medlems- och ledarutbildningar tillsammans med fackföreningar, andra folkrörelser och ABF.

Kontaktuppgifter för samverkanskurser I Dalarna
Ludvika
, skolans utvecklingscenter för Fack & folkrörelser: bokning.ludvika@brunnsvik.se. Telefon 072-09 08 202 (kurser, konferenser och boende)
jorgen.hammarin@brunnsvik.se. Telefon 073-332 70 30 eller patrik.arman@abf.se. Telefon 070-294 98 04
Borlängeanna.tagtstrom@brunnsvik.se (Anna Tägtström)
Samverkanskurser i Gävleborg: sara.jacobsson@brunnsvik. Telefon  070-288 48 28
Utbildningar av handledare och handledarlag: karin.bergkvist@abf.se. Telefon 073-842 79 55

Back To Top