skip to Main Content

GÖR DIN RÖST HÖRD

Vill du vara med och påverka?

Du kan vara med och påverka vad som händer i din omvärld mer än du tror – med hjälp av ordets makt. Att vara medveten om och engagera sig i det som händer, plus att kunna formulera sig blir allt viktigare.  I ständigt fokus på Brunnsviks folkhögskola står vår profil ”Gör din röst hörd”.

Utifrån vår värdegrund i demokratin är det viktigt att hänga med i samhällsdebatten för att kunna vara en del av den. Våra huvudmän är ABF och LO och vi lägger stor vikt vid att låta denna profil genomsyra vår folkhögskola i allt från Allmän kurs till våra yrkesutbildningar.

Viktigt på Brunnsvik är att kunna stå för sin åsikt, motivera den och ha förmågan att säga ifrån.

För dig som läser in grundskola eller gymnasium ingår profilen mer eller mindre konstant i undervisningen, beroende på vilka ämnesövergripande teman vi har på schemat för terminen. För lärarlaget på Brunnsvik Allmän kurs tillför profilen ”gör din röst hörd” förmåga att tänka kritiskt och självständigt. Men att göra sin röst hörd innebär inte att ensam är stark, tvärtom, det handlar om gemenskap, att påverka tillsammans och att våga uttrycka sin mening… Kort sagt; att få med sig verktyg från vår folkhögskola att påverka det offentliga rummet och förändra samhället.

”Gör din röst hörd” går med andra ord ut på att få med sig det man behöver för att möta verkligheten utanför gemenskapen i skolan, exempelvis meddelanden från myndigheter som kanske kräver svar. På Brunnsvik övar vi därför kommunikationsförmågan, både skriftligt och muntligt.

Att få ta plats i gruppen, skolan och i vardagslivet är viktigt i vår profil. Gör man sin röst hörd blir man också sedd som individ. I kombination med en anda av solidaritet, människors lika värde och värderingar sprungna ur arbetarrörelsen, upplever vi att de som har med sig grunderna i vår profilerade utbildning, står sig starka i samhället.

”Gör din röst hörd” handlar också om att ge dem som flyttar till Sverige en röst. Att integrera dem i vårt samhälle genom att ge dem medel, språkkunskaper, att utrycka sig. Kunskap ger makt, och kan man uttrycka sig och välja de rätta orden, kan man vara med och påverka den verklighet man lever i. Viktigt för profilen är också att ge deltagaren insikt i hur viktigt det är att engagera sig då Sverige går till val.

För dig som studerar på Brunnsvik Creative Music, läser till lärar- och elevassistentutbildningen eller som har valt humanistisk behandlingspedagog, utvecklar du på olika sätt också din förmåga att göra din röst hörd.

Musik är ett sätt att uttrycka sig. Att göra sin röst hörd genom att sjunga, spela och framföra låtar är att beröra, förmedla känslor i vackra toner och stämmor.  Det kan också vara att föra ut ett politiskt budskap via låttexter, slå ett slag för något man tror på. En del deltagare på Brunnsvik jobbar med att utveckla pedagogik för att föra sina musikaliska kunskaper vidare till dem som vill göra sin röst hörd genom musik. Andra förverkligar sina drömmar och gör sin röst hörd via musikproduktion.

Våra yrkesutbildningar Humanistisk Socialpedagog och Lärar- och elevassistentutbildningen gör också sin röst hörd på en mer professionell nivå. Här utvecklar man kunskaper och förmågor att kunna använda ett yrkesspråk. De kommer genom sin profession arbeta med att stötta och hjälpa andra att kunna uttrycka sådant om är viktigt och ge dem en möjlighet att växa.

I linje med profilen ”Gör din röst hörd” ägnar du under din tid på Brunnsvik Allmän kurs ett par timmar i veckan, under ett läsår, på att läsa olika inriktningar. Exempelvis ”Ordet är ditt”. Där är det talade och – framför allt- det skrivna ordet i fokus. Du utvecklar din förmåga att använda språk och text som uttrycksmedel.

 Brunnsvik – en profil bland folkhögskolor!

Back To Top