skip to Main Content

Folkbildningslinjen på Brunnsvik

För dig som är verksam i folkbildnings- och folkrörelsearbete inom ABF och ABFs medlemsorganisationer, i fackligt arbete och på folkhögskolor. Du kan vara anställd, förtroendevald eller ledare i folkbildande verksamhet. Distansstudier varvas med gemensamma internat. Anmäl dig senast 24 augusti 2023.

Närhet & distans, under ett år
Studiearbetet under internaten på Brunnsvik-Ludvika kompletteras av studier på hemmaplan med bland annat läsning och andra kursuppgifter. Deltagarna återkopplar kursens teman i den egna organisationen. Folkbildningslinjen samlar deltagare från olika folkrörelser och från hela landet. Det är en distanskurs på kvartsfart med fem internat och kontakt mellan internaten.

Innehåll
Folkbildningens bärande ideer, erfarenheter och utmaningar
Vuxnas lärande, pedagogik, metodik och pedagogiskt ledarskap
Kultur som medkraft i folkbildning och föreningsliv
En demokrativerkstad för vardagsarbetet i en deltagande demokrati
Kursen är en god grund för fortsatta studier om folkbildning och vuxnas lärande.

Kurstid
25 september 2023 – 5 juni 2024
Gemensamma internat på klassisk folkbildningsmark, Brunnsvik, Ludvika:
25 – 27 september 2023
4 – 6 december 2023
29 – 31 januari 2024
8 – 10 april 2024
3 – 5 juni 2024
Ekonomi
Kurskostnad för studiematerial, mat och logi i enkelrum är 14 800:- per deltagare. Brunnsvik står utöver det för undervisning och handledning. Anmälande organisation står för deltagarnas resor samt eventuell förlo- rad arbetsinkomst.
Du som inte är rörelseanställd men engagerad i en folkrörelse rekom- menderas höra med den egna organisationen om möjlighet till stipen- dium för att täcka kostnader för sitt deltagande. Medlemmar i LO-för- bund vänder sig till sin avdelning och förbund om eventuellt stipendi- um. Stipendium kan även sökas hos LOs minnesfond, ansökan till: bo.carselid@lo.se senast 15 augusti.
Anmälan & mer information
Ansök senast 24 augusti på www.brunnsvik.se samt skicka mail med betalningsuppgifter från anmälande organisation till: sara.jacobsson@brunnsvik.se
För mer information om kursen kontakta lärarlaget:
Sara Jacobsson
sara.jacobsson@brunnsvik.se
Jörgen Hammarin:
jorgen.hammarin@brunnsvik.se

Back To Top