skip to Main Content

Folkbildningslinjen på Brunnsvik

Folkbildningslinjen vänder sig till Dig som är verksam inom ABF, ABFs medlems- och samverkansorganisationer, i facklig organisation eller närstående folkhögskola. Du kan vara anställd, förtroendevald eller ledare i verksamheten. Folkbildningslinjen varvar gemensamma internat, distansstudier och digitala träffar 19 september 2022 till 11 maj 2023. Digital intro 19 september.

Närhet & distans, under nästan ett år
ABF-förbundet och Brunnsvik startade Folkbildningslinjen redan 1989. Folkbildningslinjen varvar fysiska internat med distansstudier och digitala inspirationsträffar. Ett mer intensivt studiearbete under internaten på Brunnsvik-Ludvika kompletteras av läsning och andra uppgifter på hemmaplan. Deltagarna återkopplar kursens teman i den egna organisationen. Folkbildningslinjen är en distanskurs med fyra internat och digitala träffar mellan internaten. Sammantaget bedrivs utbildningen på halvfart.

Folkbildningslinjens huvudteman
• Folkbildningens idé och historia
• Vuxnas lärande och pedagogiskt ledarskap
• Kulturen som medkraft i folkbildning och föreningar
• Deltagande demokrati i föreningsliv och samhälle
• Framtidsbilder

Kursen är en god grund för fortsatta studier om folkbildning och vuxnas lärande.

Kurstid: 19 september 2022 – 12 maj 2023
Studiestödsnivå (CSN): A2 Gy
Digital introduktion: Måndag 19 september 2022, kl 16.00 – 17.30.
Gemensamma internat på Brunnsvik, Ludvika:
1. 26 – 29 september 2022. Digital träff i oktober.
2. 21 – 23 november 2022. Digital träff i december.
3. 8 – 10 februari 2023. Digitala träffar i mars och april.
4. 8 – 11 maj 2023.
Ekonomi: Kurskostnad för Folkbildningslinjens studiematerial, mat och logi i enkelrum: 13 750:- per deltagare. Brunnsvik står givetvis även för undervisning och handledning.
Anmälande organisation står för deltagarnas resor samt eventuella förlorade arbetsinkomst.
Anmälan:
Ansök senast 23 augusti  samt skicka mail från anmälande organisation till sara.jacobsson@brunnsvik.se med betalningsuppgifter.
För mer information om kursen kontakta lärarlaget:
Sara Jacobsson
sara.jacobsson@brunnsvik.se
Jörgen Hammarin
jorgen.hammarin@brunnsvik.se

Back To Top