skip to Main Content

Allmän kurs med yrkesinriktning vård och omsorg

Den här kursen riktar sig till dig som känner att du vill jobba med människor och hjälpa dem. Att jobba inom vård och omsorg är krävande men mycket viktigt. Det behövs människor inom vården, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Det finns många olika yrken att välja på. Börja din utbildning hos oss och vår yrkeskurs inom vård och omsorg! Utbildningen ger dig kunskaper motsvarande vårdbiträde.

Exempel på kursens innehåll
Delmoment 1: Vad är vård och omsorg? Bemötande och värdegrund. Hur ser vården ut i Sverige, hur är den uppbyggd, historik och nutid. Hygien och utrustning.

Delmoment 2: Vad händer med kroppen när man blir äldre? Grundläggande anatomi. Funktionsnedsättningar. Hjälpmedel för äldre och sjuka. Åldrande och sjukdomar, vad ska man tänka på? Virulens. Corona, symtom, förebygga smitta, regler och föreskrifter.

Delmoment 3: Hur är det att arbeta inom vård och omsorg? Personlig omvårdnad, ansvar och empati. Kommunikation med patienter och med andra som jobbar i vården. Palliativ vård (som fördjupning), listor, kost och måltid. Språkträning, vanliga begrepp och vad de betyder.

Du läser vårdämnen där de tre olika momenten ingår och allmänna ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap. Målet är att lära sig vad vård och omsorg är, och hur det är att jobba inom sådana yrken, och även att du som går kursen ska vara bra förberedd inför vidare studier inom t ex vuxenutbildning, samt möjlighet att gå direkt till vårdyrken som inte kräver yrkesexamen.

Praktik är ett viktigt inslag, liksom besök av yrkesprofessionella gästlärare. Diskussioner och grupparbeten är viktiga för att förstå det som du lär dig. Och du kommer att få lära dig mycket!

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Antagningskrav: SFI B eller motsvarande kunskaper.
Terminstider:
HT 2021: 23/8-30/12
VT 2022: 3/1-3/6
Yrkesutbildning: Ja
Kurslängd: 1 år
Kontaktperson: Nadia Cronlöf
E-post: nadia.cronlof@brunnsvik.se

Back To Top