skip to Main Content

Yrkeskurs för vård & omsorg & Allmän kurs

Vill du jobba med människor? Förbered dig hos oss på Brunnsvik!

Det finns alltid stort behov av personer som vill jobba inom vård och omsorg. Här finns väldigt ansvarsfulla yrken där man måste ha många och breda kunskaper.
Brunnsviks allmänna kurs & yrkeskurs för vård och omsorg förbereder dig för fortsatta studier och jobb inom och jobb inom vård- och omsorgsyrken. Kursen är både en förberedande yrkeskurs och samtidigt en allmän kurs som kan ge dig behörighet till studier på gymnasienivå alternativt högre utbildning.

Sök till oss och satsa på ett spännande jobb där du behövs! Denna kurs ger dig möjlighet till vidare studier till undersköterska eller för ett annat arbete inom vård och omsorg. Under din studietid kan du som inte har grundskolebehörighet eller gymnasiebehörighet läsa in det. Behöver du mer tid än ett läsår för att bli klar med din grundskole- eller gymnasiekompetens fortsätter du studierna hos oss ett år till.

Din studietid hos oss
Våra erfarna och duktiga lärare kommer att ge dig det du behöver, men även gruppen är viktig. Att jobba tillsammans och diskutera med andra är en del av undervisningen, liksom de lärarledda lektionerna. På kursen kan det även bli besök från yrkeslivet, föreläsningar, studiebesök med mera. Du studerar på heltid och en del av undervisningen sker med datorstöd. Kurslängd: 2 terminer

Allmänna ämnen

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Natur & människa (NO-bas)

Vårdämnen

  • Vård och omsorg, teori och praktik
  • Hygien
  • Hälsoaspekter för ett hållbart liv, näringslära
  • Palliativ vård, förbättra livskvaliteten för patienter i livets slutskede
  • Etik och patientbemötande, vårdjuridik

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Antagningskrav: Du ska ha fyllt 18 år, tala svenska på nivå motsvarande minst SFI-C samt medverka vid en intervju.
Sista dag för ansökan: 8/1, 2021
Kursstart: 11/1, 2021

Back To Top