skip to Main Content

Tillämpad svenska som andraspråk 

Kursen riktar sig till dig som har gått SFI och som behöver och vill stärka upp dina kunskaper i svenska för att kunna fortsätta med vidare studier och jobb. Efter kursen kan du till exempel gå en studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, fortsätta på Komvux eller gå Allmän kurs.

På kursen får du jobba praktiskt med språket och träna på att använda språket i vardagliga sammanhang. Vi uppmuntrar till att utnyttja tidigare språk, erfarenheter och kunskaper som en resurs vid inlärning och utveckling av det svenska språket. Du kommer att få läsa, berätta, diskutera och skriva på ett praktiskt sätt, och träna på kommunikation på olika vis. Tonvikten ligger inte på grammatik, utan på att kunna använda svenska på ett bra sätt i din vardag.

Genom att du får träna på det svenska språket på många olika sätt blir detta en rolig och lärorik kurs!

Kursdatum:
HT 2021-08-23 – 2021-12-28
Terminsavgift: 600 kr
Ansökningskrav:
 Aktuell för svenska som andra språk, med lämplighet för kursen vilket bedöms i samtal med kursansvarig
Kontaktperson: Andrea Hellstrand, kurssamordnare
E-post: andrea.hellstrand@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top