skip to Main Content

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Vi motiverar dig till att bli det du vill bli!

SMF är en kurs för dig som vill prova på att studera på folkhögskola. Kanske får du inte ett fast jobb. Kanske är du inte är klar med gymnasiet och börjar tröttna på det. Kanske har du jobbat korta perioder på olika jobb och vill tillbaka till studier. På SMF-kursen kan du hitta ny motivation till att försöka bli det du vill och söka till Allmän kurs på folkhögskola. Prata med Arbetsförmedlingen om du vill börja med SMF. Kontakta lärare Johan Bergman på Brunnsvik folkhögskola, om du har frågor och behöver hjälp att söka till kursen på telefon 0240-40 63 62 eller mejl johan.bergman@brunnsvik.se.

Du arbetar bland annat med:

 • Arbetsliv, arbetsmarknad,
 • Diskutera och reflektera över vad kunskap är,
 • Ämnen som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och naturkunskap,
 • Studierna är ofta i temaform, (flera ämnen vävs samma i ett arbetsområde),
 • Utveckla din studieteknik.

Kursupplägg

 • Kursen är på heltid och det krävs närvaro. Vid frånvaro, eller annat problem, kontaktas handläggare/ alternativt samordnare.
 • Du får normalt 20 timmars lärarledd undervisning varje vecka där lektionerna läggs någon gång mellan 9.00 och 16.00, schema ges ut när kursen börjar, studierna är på heltid, så det är viktigt att du har barnomsorg hela dagarna om du har barn.

Mål med kursen, du bör:

 • Ha lärt dig mer om dig själv,
 • Kunna ta del av andras tankar och åsikter,
 • Kunna uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift,
 • Ha förbättrat din förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur du fungerar i samarbete med andra människor,
 • Ha större förståelse för det svenska samhället och hur du kan påverka din situation,
 • ha fått ett större självförtroende vad gäller studier,
 • veta hur du själv kan ansvara för dina studier,
 • känna dig redo för att studera vidare.

Efter avslutad kurs

 • Skolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig som innehåller en plan för att fortsätta studier.
 • Om du är redo för studier har du förtur till Allmän kurs, förutsatt att det finns plats på rätt nivå för dig. Där kan du bland annat läsa in grundskole- eller gymnasibehörighet.

Kurstid: 65 kursdagar, du börjar på en måndag utefter anvisning från Arbetsförmedlingen.
Plats: Grangärdevägen 79, Brunnsvik
Tid: Vi anpassar tiden på plats efter förutsättningar under pandemin.
Busskort: Gratis under kurstiden vid behov för att ta sig till skolan. Maila gärna och tala om namn och adress och personnummer så kan vi förbereda busskort till: johan.bergman@brunnsvik.se Skriv i mailet: Busskort
Kursansvarig: Johan Bergman, linjeledare SMF
Om du är sjuk första dagen, maila Johan eller sms til 0720807444
Du ska vara hemma vid minsta symptom.

Skolan kommer försöka kontakta dig innan kursstart för info och eventuellt studiebesök på skolan.
Välkommen till kursstart!

Back To Top