skip to Main Content

Projektledarutbildning i musik

 

Ser du en framtid som projektledare i musikbranschen? Skriver du egen musik? Har du musik som du vill spela in och släppa? Vill du fördjupa dig och utvecklas i ditt eget låtskrivande och musicerande? Vill du skapa en plattform och grogrund för ditt eget artisteri/band eller vill du utvecklas som arrangör eller annan aktör inom musikbranschen? Då är Brunnsviks Folkhögskolas projektledarutbildning något för dig!

Här har du möjlighet att få nödvändig kunskap i projektledning och alla olika moment som krävs för att initiera, bedriva, slutföra och utvärdera projekt inom musikområdet. Dessutom får du välja ämnen och kurser från våra övriga musikutbildningar som kan vara gynnsamma i ditt projekt. Det kan röra sig om till exempel musikteori, ensemblespel, låtskrivande, improvisation eller instrumentlektioner.

Du skräddarsyr din utbildning och skapar din projektplan tillsammans med dina mentorer med syftet att ge förutsättningar för att driva musikaliska projekt självständigt och på professionell nivå i samverkan med yrkesrelaterade nätverk efter avslutad utbildning. På Brunnsvik Creative Music finns en lärarstab där alla är yrkesverksamma på olika sätt inom musikbranschen. Vi varvar kompetens som finns på plats med expertis utifrån.

Under ditt år på projektledarlinjen är dina huvudsakliga lärare och mentorer Anna Ihlis, Stefan Altzar och Hanna Enlöf som alla är aktiva, framgångsrika aktörer i branschen.

Välkommen att ansöka till projektledarutbildningen!

Förutsättningar för antagning:
Slutbetyg från 3-årigt gymnasium, studieomdöme från folkhögskola eller motsvarande.

Utbildningens mål
Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

 • för vad som krävs för att skapa, initiera och självständigt driva och genomföra musikaliska projekt med alla dess beståndsdelar.
 • för lagar och regler som är sammankopplade med det avsedda projektet.
 • för ekonomiska aspekter, finansiering och budgetarbete.
 • för relevant arbetsmarknadsvillkor och behov.
 • för hur man utvärderar och dokumenterar fullbordade projekt.
 • för hur entreprenörskap och nätverkande kan integreras i konstnärliga projekt.
 • för hur näringsliv, sponsorskap och konstnärligt entreprenörskap kan samverka och ge varandra momentum och synergier.
 • för etiska frågeställningar och hållbar utveckling inom aktuellt arbetsfält.

Efter avslutade studier har deltagaren färdighet och förmåga:

 • Att självständigt och med en holistisk kunskapsbild kunna bedriva konstnärliga projekt inom musikområdet.
 • Att nätverka och samverka med branschen och samhället.
 • Att kunna identifiera utvecklingsområden och arbeta med dessa innovativt.
 • Att kunna utvärdera och analysera sitt/sina projekt.

Huvudområde
Att initiera, leda och jobba i projekt som är kopplade till musikbranschens olika områden.

Examinationer
Godkänd projektplan, loggar och redovisningar. Fullföljda teoretiska moment inom projektledning med inriktning mot musikområdet och annan konstnärlig verksamhet. Godkänt slutprojekt, produkt och utvärdering/analys.

Kursintyg
Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Bedömningsgrader
Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Projektutbildningen i musik är en heltidsutbildning på ett års omfattning (40 veckor). Kursen syftar till att utveckla deltagarens förmåga att skapa, initiera och driva musikaliska projekt som exempelvis egen musikalisk utveckling, inspelningsprojekt, komposition/låtskriveri, konsertarrangörsskap,och nätverkande med andra utövare och musikbranschen. Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasialnivå. Detta öppnar upp för dig som redan förbrukat potten hos CSN för studier på folkhögskola. 

Kursdatum: 220815 – 230609
Studieort: Borlänge
Gymnasienivå
Utbildningens längd: 1 år
Studietakt: 50% eller 100%
Studiemedelsberättigad hos CSN
Studierna är kostnadsfria. Däremot tar skolan ut en terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.

Ansökan
I din ansökan anger du vilket huvudinstrument du önskar samt bifogar ett personligt brev med en kort presentation av dig själv, dina tidigare erfarenheter och målsättningar inför en studietid hos oss.
Efter sista ansökningsdag kommer du att kontaktas via mail med en kallelse till antagningsprov.
Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med frågor eller för att boka ett studiebesök!

Kontaktperson
Mikael Higberg – Linjeledare
Tfn: 072-092 61 42
E-post: mikael.higberg@brunnsvik.se

Back To Top