skip to Main Content

Projektledarutbildning i musik

 

Ser du en framtid som projektledare i musikbranschen? Vill du planera och genomföra musikevenemang på professionell nivå? Då är Brunnsvik folkhögskolas Projektledarutbildning något för Dig! På Brunnsviks projektledarutbildning har du möjligheter att få de nödvändiga insikter i projektskapande/projektledning och alla olika moment som krävs för att initiera, bedriva, slutföra och utvärdera projekt inom musikområdet.

Dessa kunskaper, som avses förvärvas i tätt samarbete med musikbranschens avnämare, syftar vidare till att skapa förutsättningar för att kunna initiera och driva musikaliska projekt självständigt och på professionell nivå i samverkan med yrkesrelaterade nätverk efter avslutad utbildning. Detta kommer i sin tur att ge konstnärliga arbetstillfällen både regionalt och nationellt då musikbranschen beroende på sin storlek och natur samverkar över hela landet.

Förutsättningar för antagning:

Slutbetyg från 3-årigt gymnasium, studieomdöme från folkhögskola eller motsvarande.

Utbildningens mål
Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

 • för vad som krävs för att skapa, initiera och självständigt driva och genomföra musikaliska projekt med alla dess beståndsdelar.
 • för lagar och regler som är sammankopplade med det avsedda projektet.
 • för ekonomiska aspekter, finansiering och budgetarbete.
 • för relevant arbetsmarknads villkor och behov.
 • för hur man utvärderar och dokumenterar fullbordade projekt.
 • för hur entreprenörskap och nätverkande kan integreras i konstnärliga projekt.
 • för hur näringsliv, sponsorskap och konstnärligt entreprenörskap kan samverka och ge varandra momentum och synergier.
 • för etiska frågeställningar och hållbar utveckling inom aktuellt arbetsfält.

Efter avslutade studier har deltagaren färdighet och förmåga:

 • Att självständigt och med en holistisk kunskapsbild kunna bedriva konstnärliga projekt inom musikområdet.
 • Att nätverka och samverka med branschavnämare och samhälle.
 • Att kunna identifiera utvecklingsområden och arbeta med dessa innovativt.
 • Att kunna utvärdera och analysera sitt/sina projekt.

Projektutbildningen i musik är en heltidsutbildning på ett års omfattning (40 veckor). Kursen syftar till att utveckla deltagarens förmåga att skapa, initiera och driva musikaliska projekt som exempelvis egen musikalisk utveckling, konserter, turnéer, inspelningsprojekt, komposition och nätverkande med andra utövare och avnämare. Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasialnivå.

Kursdatum:200817 – 210611
Studieort: Borlänge
Gymnasienivå Utbildningens längd: 1 år
Studietakt 100%

Studiemedelsberättigad hos CSN Studierna är kostnadsfria. Däremot tar skolan ut en terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.

Ansökan
I din ansökan anger du vilket huvudinstrument du önskar samt bifogar ett personligt brev med en kort presentation av dig själv, dina tidigare erfarenheter och målsättningar inför en studietid hos oss.
Efter sista ansökningsdag kommer du att kontaktas via mail med en kallelse till antagningsprov.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med frågor eller för att boka ett studiebesök!

Kontaktperson:
 Peter Holmstedt – Studierektor
Tfn: 076-677 94 80
E-post: peter.holmstedt@brunnsvik.se

Studiemedelsberättigad hos CSN Studierna är kostnadsfria. Däremot tar skolan ut en terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.

Ansökan
I din ansökan bifogar du ett personligt brev med en kort presentation av dig själv, dina tidigare erfarenheter och målsättningar inför en studietid hos oss. Efter sista ansökningsdag kommer du att kontaktas via mail med en kallelse till antagningsprov. Antagning sker via intervju.

Förutsättning för antagning Slutbetyg från 3-årigt gymnasium, studieomdöme från folkhögskola eller motsvarande.

Huvudområde: Att initiera, leda och jobba i projekt som är kopplade till musikbranschens olika områden.

Examinationer: Godkänd projektplan, loggar och redovisningar. Fullföljda teoretiska moment inom projektledning med inriktning mot musikområdet och annan konstnärlig verksamhet. Godkänt slutprojekt, produkt och utvärdering/analys.

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Back To Top