skip to Main Content

Humanistisk socialpedagog- distans halvfart

Du som jobbar inom socialt förändringsarbete, men saknar adekvat utbildning- här är en valideringsutbildning!

Utbildningen vänder sig till er som har erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning. Många arbetsplatser som sysslar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens men som saknar den grundutbildning man bör ha.

 • Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap
  Denna utbildning år 1 år och riktar sig till de som har cirka 5 års erfarenhet inom området. Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

Utbildningens upplägg
Utbildningens upplägg: Utbildningen är på distans med 10 fysiska träffar förlagda i Brunnsviks folkhögskolas lokaler. Träffarna är 3 dagar och förlagda på veckodagar. Varje träff startar kl. 13.00 dag ett och slutar kl. 12.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna. Se datum i faktarutan

Förhållningssätt
Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger som grund för denna distansutbildning.

Anordnare: Brunnsvik folkhögskola
Kurslängd: 40 veckor
Studietid: 17 augusti 2020 pågår till 11 juni 2021
Distanskurs: Fysiska träffar på Brunnsviks folkhögskola i Ludvika, Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika. 24 –26 augusti, 21-23 september, 19-21 oktober och 23 – 25 november. Datum ej fastställda för VT21. OBS! Första träffen är 24-26 augusti men kursstart är 17 augusti, där inläsning av litteratur är inlagt.
Kost och logi: Logi under två nätter ett eller tvåbäddsrum, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3
Terminsavgift: 300 kr
Studietakt: distans 50 %
Antagningskriterier: erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev
Sista ansökningsdag: 15 april
Kurskoordinator: Bragi Olofsson
E-post: bragi.olafsson@brunnsvik.se
Mobilnr: 070-5733373

Back To Top