skip to Main Content

Humanistisk socialpedagog

Vi måste tyvärr meddela att Brunnsvik Folkhögskola i Gävle INTE kommer att starta utbildningen Humanistisk socialpedagog ht-2020.
Detta beror på ett sent fattat beslut om omorganisation av kurser på hela Brunnsvik Folkhögskola (Borlänge, Ludvika och Gävle).

Vid fortsatt intresse av denna utbildning (trots att den inte startar i Gävle) så hänvisar vi er till lärare Sanna Printzén som kan berätta om på vilka andra platser i Sverige samt under vilken tidsperiod denna utbildning genomförs. Sanna Printzén nås på: Sanna.printzen@brunnsvik.se

Kontaktperson: Sanna Printzén
E-post: sanna.printzen@brunnsvik.se
Telefon: 073-774 86 40

Back To Top