skip to Main Content

Handledare i naturbaserade aktiviteter
En handledarutbildning inom grön rehab och naturunderstödda interventioner

Är du intresserad av trädgård, natur och att jobba med människor i grupp? Då kan detta vara kursen för dig. Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig som vill jobba i en rehabiliteringsträdgård med olika målgrupper. På den här kursen får du lära dig olika sätt att utföra aktiviteter i en grön miljö utifrån målgruppens behov och förutsättningar. Allt sker i samspel med trädgårdens årstider. 

Den röda tråden i kursen är att lära sig grunderna för att sedan själv kunna planera och genomföra olika trädgårdsaktiviteter utifrån en specifik målgrupps behov. 

Områden/ämnen på kursen:
· Interventionen
· Förhållningssätt
· Målgruppens behov och förutsättningar
· Trygghet
· Miljö
· Vikten av aktivitet
· Trädgårdsmästarens roll 

Nedanstående arbetssätt tillämpas på kursen:
· Föreläsningar
· Studiebesök
· Praktiska aktiviteter – arbete i trädgården under olika årstider.
· Grupparbete – planering av olika aktiviteter, diskussioner
· Hemuppgifter – läsning av litteratur, skrivuppgifter.
· Digitala träffar 

Kursen bedrivs på halvfart med 4 fysiska träffar per termin förlagda fredag till söndag. Platsen varierar mellan Brunnsvik folkhögskola i Gävle och Gröna villan i Norrsundet. 

Kursen är en del av projektet ”Växtplats för alla” ett samverkansprojekt mellan Arbetskooperativet Fixarna i Hamrånge, Brunnsvik Folkhögskola och ABF Gästrikebygden med stöd av Europeiska jordbruksfonden, Leader Gästrikebygden och Gävle kommun.

Efter kursen kan du jobba på:
· Rehabiliteringsträdgård
· Daglig verksamhet
· Socialt företag
· NUR gård

Intyg
Ett skriftligt intyg utfärdas av skolan vid kursens slut. På intyget synliggörs kursens olika moment och arbetssätt samt tidsomfattning. Intyget är en verifiering på slutförd kurs. Omdöme eller betyg ges INTE på kursen.

Kursmaterial och kurslitteratur
Deltagaren står själv för de arbetskläder hen behöver för att kunna delta i praktiska arbetsuppgifter under de fysiska träffarna. Mat vid kurstillfällena lagas ihop i grupp för den som vill (beroende på vart kursträffen hålls). Detta bekostas av deltagarna själva. Vid några kurstillfällen kommer vi äta en gemensam lunch på något vi gjort under dagen, som ex pesto på hård ostmacka med örtte eller nässelsoppa. Anteckningsmaterial står deltagaren för själv. Lista på kurslitteratur kommer ges ut före kursstart. Viss litteratur kommer att finnas på internet, viss litteratur köpes in av deltagaren själv.  

Tidsram:1 år – 40 veckor
Studietakt: 50%, distansstudier varvat med fysiska träffar. Fyra träffar/termin.
Kurstid: 22/8 2022 – 19/6 2023
Sista ansökningsdatum: 26 Juni
Antagning: Genom individuella intervjuer. Vid högt söktryck görs ett urval baserat på personlig lämplighet och mångfald i gruppsammansättningen.
Antal platser:20
Studiestödsberättigad: JA; Gym nivå
Huvudlärare:Anna Sundberg, anna.sundberg@brunnsvik.se
Kontaktperson: Sara Jacobsson, sara.jacobsson@brunnsvik.se 070-288 48 28

Kursen är en del av projektet ”Växtplats för alla” ett samverkansprojekt mellan Arbetskooperativet Fixarna i Hamrånge, Brunnsvik Folkhögskola och ABF Gästrikebygden med stöd av Europeiska jordbruksfonden, Leader Gästrikebygden och Gävle kommun.

Back To Top