skip to Main Content

Hållbara trädgårdar och gröna utemiljöer

Vill du göra världen vackrare och mer hållbar? Då är Brunnsviks yrkeskurs Hållbara trädgårdar och gröna utemiljöer rätt för dig. På den här kursen får du lära om olika växter och hur man skapar och anlägger vackra trädgårdar och gröna mötesplatser i olika miljöer, allt med ett hållbart perspektiv.

Återbruk, odling och anläggning är röda trådar i kursen där du bland annat får ägna dig åt:

 • Praktiskt arbete med att anlägga och sköta trädgårdar och utemiljöer
 • Teoretiska begrepp och flora inom trädgård och hållbarhet, ekosystem
 • Praktiskt arbete under olika odlingssäsonger
 • Teori och praktik inom träd – och buskbeskärning
 • Diskussioner om planering av utemiljöer som kan utgöra bra mötesplatser och pedagogiska uterum
 • Diskutera materialval och återbruk, självständigt och i grupp

Efter kursen kan du jobba på:

 • Handelsträdgård
 • Kommunal och privat park- och områdes skötsel och anläggning
 • Trädgårdsföretag
 • Träd och buskbeskärning
 • Starta eget företag

Kursinnehåll:

 • Praktiskt arbete med att anlägga och sköta trädgårdar och utemiljöer,
 • teoretiska begrepp inom flora, trädgård hållbarhet och ekosystem,
 • praktiskt arbete under olika odlingssäsonger,
 • teori och praktik inom träd – och buskbeskärning,
 • planering av utemiljöer som kan utgöra bra mötesplatser och pedagogiska uterum,
 • arbeta med materialval och återbruk.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.
Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) A2. Du studerar heltid- 40 timmar i veckan.
Minst 20 timmar är lärarledd undervisning. Minst 5 timmar är yrkesinriktning. Studiebesök och samverkan med näringslivet.
Antagningskrav: B-körkort, Klar med Svenska år 7, eller Svenska som andraspråk motsvarande SAS 2.
Startdatum: 2021-08-23
Slutdatum: 2022-06-17
Kurslängd: 1 år
Kontaktperson: Sussane Smed
Epost: sussane.smed@brunnsvik.se
Tel: 072-050 53 54

Back To Top