skip to Main Content

Clown- och teaterkurser på Brunnsvik Folkhögskola

Clownkurs introduktion / Clown course introduction

”Rödnäst Clown” workshop ”Släpp loss ditt löjliga jag” / ”Red Nose” Clown workshop ”Unleash your ridiculous self”

Öppen för både teaterproffs och för de som är intresserade av komedi och personlig utveckling. Vi kommer att upptäcka hur vår osäkerhet blir vår största resurs för universella teman. Hur våra misstag kan vara den sannaste komedin. Hur vår sårbarhet är dörren till våra hjärtan och med ett öppet hjärta är komedin oändlig. Denna form av clown är individuell för dig och drivs av din egen personliga komedi. Vi upptäcker clownen genom att lekfullt analysera och förstärka hens fysiska och känslomässiga naturliga uttryck. Vilket ger alla en unik och individuell clown med ett specifikt poetiskt kroppsspråk, egen rytm, röst, kostym samt egna attityder och känslor.

This workshop is an introduction to ”red nose clown”. Open to theatre professionals as well as anyone interested in their own comedy or personal growth. We will discover how our insecurities become our greatest resource to universal themes. How our mistakes can be the truest comedy. How our vulnerability is the door to our hearts and with an open heart the comedy is endless. This form of clown is individual to you and driven by your own personal comedy. We discover the clown through the analysis, amplification and play of the actor and how she/he takes the physical and emotional space naturally. Which then allows everyone to discover a unique and individual clown with specific poetic; body language, rhythm, voice, costume, attitudes and emotions.

Clownkurs: Skapa en föreställning / Clown course: Create a performance

En djupdykning i clownens värld / A deep dive into the world of the clown

Vi kommer att skapa vår föreställning utifrån improvisationer på olika teman och vardagliga situationer som vi placerar clownerna i. Komedin uppstår när varje clown måste hålla sig till sin karaktärs restriktion när de ska lösa problemen de hamnar i. Detta skapar också möjlighet att reflektera/kommentera på alla möjliga svåra livssituationer som tillåter publiken att skratta och känna igen sig på ett djupt och poetiskt vis.

We will create our performance based on improvisations on different themes and everyday situations that we place the clowns in. The comedy arises when each clown has to stick to the restriction of their character when solving the problems they find themselves in. This also creates an opportunity to reflect/comment on all kinds of difficult life situations which allows the audience to laugh because they can relate in a very deep and poetic way.

Ensembleteater / Ensemble theatre

Upptäck hur skapandet av en slumpmässig poesi utifrån vardagens lunk kan inspirera ditt kreativa uttryck / Discover how the creation of random poetry out of everyday life can inspire your creative expression

Vi använder oss av improvisation som grunden till skapandet.
– Följandet av impulser
– Att ”ta utrymmet”
– Observation och ett kreativt återskapande av vardagliga; aktiviteter, platser, och föremål

Kursen innehåller:
Introduktion till improvisation
Specifika improvisations tekniker för olika former av föreställningar
Gruppdynamik och hur min roll i den
Grupp improvisationer- Group mind
Utveckling av Improvisationsteater Ensemble för Playbackteater
Playbackteater Event (Berättelser och teman ges från publiken och ensemblen improviserar med specifika playback former)

Ensemble Theatre Production
The language before words.
Find the poetry of life.
Get some tools to spice up your creative juices.
How can we put  the intention into props, movement, space, distance between each other?
What is it that we can bring to the scene before we even open our mouths.
To learn the basics of all movement we do and to copy what happens in life, and then we study it and then we portrait the essence. How we can skip the unnecessary babbel of text, movement and props and with the essence pull the scene, the character the story together.

Om läraren:
Kjersti Webb har arbetat som skådespelare och konstnär sedan 1996. Efter examen från Dell `Arte School of Physical Theatre i Blue Lake, Kalifornien, studerade hon även LeCoq-pedagogiken under Amy Russell vid Embodied Poetics och LISPA. Hennes meriter inkluderar också intensiva studier med den berömda rörelseläraren Norman Taylor (som var Lecoqs rörelselärare i 20 år). Hon har en kandidatexamen i teater/konst från Naropa University och har skådespelat, designat, regisserat eller producerat mer än fyrtio projekt under de senaste tjugo åren. Kjersti har varit med och grundat flera teatersällskap nämligen LTO, Bohemian Dinner Theatre, Theatre 13 och Everything Theatre Company. Hon har senast utbildat sig till lärare i Lecoq/Copeau/Bings pedagogik från Embodied Poetic’s First Voyage.

About the teacher:
Kjersti Webb has been a working actor and artist since 1996. After graduating Dell `Arte School of Physical Theatre in Blue Lake, California, she also had extensive training in the LeCoq Pedagogy under Amy Russell at Embodied Poetics and LISPA. Her merits also include intensive studies with the famous movement teacher Norman Taylor (who was Lecoq’s movement teacher for 20 years). She holds a Bachelors’ degree in Theatre/Art from Naropa University and has acted, devised, directed or produced more than forty projects over the past twenty years. Kjersti has co-founded several theatre companies namely LTO, Bohemian Dinner Theatre, Theatre 13 and Everything Theatre Company. She has most recently completed the pedagogic training as a teacher of the pedagogy of Lecoq/Copeau/Bing from the Embodied Poetic’s First Voyage.

Clownkurs introduktion
Startdatum: 2023-10-16
Slutdatum: 2023-11-26

Clownkurs skapa en föreställning
Startdatum: 2023-11-27
Slutdatum: 2023-12-17

Ensembleteater
Startdatum: 2023-10-16
Slutdatum: 2023-12-17

Kontaktperson: Kjersti Webb
Epost: bluemyname@gmail.com

Back To Top