skip to Main Content

Allmän kurs svenska som andraspråk

Har du annat förstaspråk än svenska? Är du klar med introduktionsprogrammet eller SFI D? Vill du bli behörig för studier i Sverige? Allmän kurs -svenska som andraspråk passar dig som har kommit igång med att prata och förstå det svenska språket och som gärna vill lära dig mer. Folkhögskola ger dig möjlighet att söka till yrkeshögskola eller högskola efter avslutade studier, eller så hittar du ett jobb. Men att läsa allmän kurs svenska som andraspråk är en bra början.

 • Folkhögskolans sätt och metod att undervisa

  Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme, vilket man kan söka vidare till arbete eller studier.

  Syfte

  Syftet med Allmän kurs- svenska som andraspråk är att erbjuda grundskole- och gymnasiekompetens för yrkesliv eller vidare studier. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

  Kurslängd

  Längden på studierna beror på vad du har med dig. Allmän kurs- svenska som andraspråk grund är en 1-2 år lång kurs och kan ge behörighet på grundskolenivå. Kursen förbereder dig för arbetslivet eller för vidare studier på gymnasienivå som du kan fortsätta hos oss. Allmän kurs- svenska som andraspråk gymnasiet är en 3-4-årig kurs, som ger allmän behörighet till högskola. Du kan även läsa för yrkeshögskola då är kurslängden 2-3 år.

  Kursinnehåll

  Du lär dig mycket svenska genom att läsa, skriva och prata med dina lärare och kurskamrater. Du studerar även samhällskunskap, matematik och engelska som är grundskolans ämnen. Efter du har klarat grundskolans mål kan du läsa vidare på gymnasienivå. På gymnasienivå läser du de ämnen som krävs för allmän behörighet för högskola. Har du aldrig studerat engelska tidigare börjar vi på grundläggande nivå.

  Vi studerar ofta i temaform. Det betyder att vi under några veckor studerar något som är aktuellt i samhället eller viktigt för att kunna leva i Sverige. Det kan till exempel vara arbetsmarknad, demokrati, jämställdhet eller miljö.

  Studierna anpassas efter vad du kan och vad du behöver hjälp med. ”Svenska som andraspråk” består av en grupp på maximalt 20 personer. Du kommer att få mycket stöd av dina lärare. Du kommer att få prata mycket svenska med dina kurskamrater och lärare. Det är därför viktigt att du är intresserad av att lyssna på andras tankar och åsikter.

  På kursen kommer du att få läsa tidningsartiklar och böcker, titta på film, åka på studiebesök, diskutera, skriva olika slags texter och lära dig att redovisa. Du kommer också få delta i aktiviteter för hela skolan, till exempel utflykter och temadagar.

  Kursen är på heltid och du måste ha minst 80 % närvaro för att få grundskolebehörighet och kursintyg. Du har 20 timmars lärarledd undervisning varje vecka. Skoldagen börjar 09.00 och slutar senast 15.00. Du får ett schema när kursen börjar.

  Målgrupp

  Allmän kurs svenska som andraspråk passar dig som:

  • Är färdig med SFI D, eller har motsvarande kunskaper.
  • Har läst svenska som andraspråk på grundnivå.
  • Kan läsa och skriva på svenska.
  • Vill prata och skriva bättre svenska.
  • Vill ha behörighet för grundskola/gymnasieskola för att kunna jobba eller studera vidare.
  • Vill lära dig mer om samhället.
  • Vill studera tillsammans med andra.
  • Vill utvecklas som människa.

  För att du ska bli antagen till kursen tittar vi på de dokument som du skickar med i din ansökan (som styrker tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet) och på ditt personliga brev. Vi kallar också alla sökande till ett studieplaneringsmöte, som kan ske både i grupp och enskilt. Då kan vi få en bild av om kursen passar dig. Det är viktigt att vi ser att du är beredd att ta stort personligt ansvar för att utvecklas och studera tillsammans med andra. Vid antagningen avgör vi också hur många år du kommer behöva studera hos oss för att få grundläggande behörighet för grundskola respektive.

  Kursmål

  Vårt mål är att du efter 1-2 år på Allmän kurs- svenska som andraspråk grund:

  • Kan göra dig förstådd i tal och skrift i svenska.
  • Har lärt dig mycket om svenska samhället så att du till exempel ska kunna söka ett jobb eller bli aktiv i en förening med andra svensktalande.
  • Har lärt dig mer om dig själv.
  • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter.
  • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
  • Har förbättrat din förmåga att arbeta i grupp och lärt dig mer om hur du fungerar i samarbete med andra människor.
  • Har skaffat dig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att du kan få intygad grundskolebehörighet.
  • Du känner dig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.

   

   

Kursdatum:
VT 2021-01-11 – 2021-06-12
HT 2021-08-16 – 2021-12-17
På allmän kurs läser du in grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!

Terminsavgift: 600 kr
Ansökningskrav: Har betyg i SFI D eller motsvarande och har fyllt 18 år, eller fyller under terminen.
Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, kurssamordnare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress: 
Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top