skip to Main Content

Allmän kurs språkbas

Har du ett annat förstaspråk än svenska? Vill du komma in på arbetsmarknaden?

SYFTE
Syftet med Allmän kurs Språkbas är att läsa in grundskolekompetens i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och NO-ämnen med inriktning på yrkesliv eller vidare till studier.

KURSLÄNGD
Längden på studierna beror på tidigare utbildningsbakgrund och språkutvecklingen. Allmän kurs Språkbas är en 2 år lång kurs, men vid behov kan kurstiden förlängas.

ÄMNESBESKRIVNING
I vår baskurs ingår svenskämnet i samtliga ämnen. De olika ämnena har sin grund i vad som krävs för vidare studier eller arbete. Undervisningen är på heltid, 20 timmar i skolan och 20 timmar hemma. Det krävs minst 80 % närvaro, aktivt deltagande och uppgifter utförda på godkänd nivå för att få grundskolebehörighet och studieintyg.
Ämnena du läser är:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Natur & Människa (No-ämnen)
 • Samhällskunskap
 • Inriktningstid 

KURSINNEHÅLL

 • Du kommer att läsa tidningsartiklar och böcker, titta på film, skriva olika slags texter och redovisa på olika sätt.
 • Du kommer att få arbeta med studieteknik och samarbetsövningar.
 • Du kommer att lära dig hur du tar eget ansvar för dina studier.
 • Du kommer att lära dig att använda dator.
 • Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar.

KURSMÅL
Vårt mål efter två år på Allmän kurs Språk bas är att deltagare:

 • Kan uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift.
 • Har lärt sig om svenska samhället så att hen kan söka jobb eller vara aktiv i en förening.
 • Har lärt sig mer om sig själv.
 • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter och lärt sig samarbeta.
 • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
 • Har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att hen kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Kan ansvara för sina studier.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på yrkesutbildningar/gymnasienivå.
 • Har fått kunskaper och förmågor att kunna göra sin röst hörd.

FOLKHÖGSKOLANS SÄTT OCH METOD ATT UNDERVISA
Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande.

Valbara inriktningar HT2022

 • VOM
 • LOK
 • Extra svenska
 • Ordet är ditt
 • Högskoleförberedande

Kursdatum:
HT22: 2022-08-15 – 2022-12-16
Vt23:
2023-01-09 – 2023-06-09
Terminsavgift: 600 kr
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter:Borlänge
Längd: 1 år.
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Godkänd SFI C eller motsvarande kunskaper att du har fyllt 18 år eller fyller år under terminen.
Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, linjeledare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Det finns tyvärr inga platser kvar att söka till vårterminen. Ansökan till höstterminen 2023 öppnar i april.

Back To Top