skip to Main Content

Allmän kurs språkbas

Allmän kurs Språkbas är en kurs för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Med kursen har du större chanser på arbetsmarknaden för att få jobb. Är du inte helt klar med SFI, så kan du fortsätta att studera på Allmän kurs Språkbas efter SFI C eller motsvarande. Du kan studera på kursen 1-2 år. Efter Språkbas kan du söka till Allmän kurs grund

Kursens längd
Allmän kurs Språkbas är 1 år eller 2 år. Tiden beror på hur mycket du har studerat förut och hur snabbt du lär dig och blir bättre i de olika ämnena.

Ämnen
I Allmän kurs Språkbas finns svenska och svenska som andraspråk som ett ämne. Vi studerar också svenska i andra ämnen på olika sätt. Till exempel blandar vi ämnet svenska med ämnet samhällskunskap. De här ämnena finns:
• svenska och svenska som andraspråk
• engelska
• matematik
• samhällskunskap
• inriktning (olika ämnen som deltagarna föreslår)

Vad studerar vi?
Vi jobbar med olika saker i våra studier. Studierna anpassar vi så att de ska passa olika personer och grupper. Det här är några exempel:
• skriva, läsa, prata och hörförståelse
• olika metoder att studera
• olika sätt att samarbeta
• att ta ansvar för sina egna studier
• att använda datorer, dataprogram och internet

Mer information
• Grupperna är inte så stora. Oftast är de inte fler deltagare än 18.
• Kursen är på heltid. Det betyder att du ska studera 40 timmar varje vecka. Men vi har lektioner 25 timmar i veckan och 15 timmar i veckan måste du studera själv eller tillsammans med andra.
• Om du vill ha intyg på att du har klarat grundnivå i våra olika ämnen, måste du vara aktiv på lektionerna och delta på ett bra sätt i studierna. Du måste också ha hög närvaro, minst 80 %.

Mål med Allmän kurs Språkbas
När du är klar med Allmän kurs Språkbas ska du:
• kunna skriva och tala om dina kunskaper, dina erfarenheter och tankar
• kunna lyssna på andra och lära av deras kunskaper, erfarenheter och tankar
• ha lärt känna nya människor
• ha lärt dig mer om dig själv
• ha skaffat dig ett större självförtroende i att studera
• har blivit bättre på olika sätt att samarbeta
• kunna ta fullt ansvar för dina egna studier
• ha lärt dig om samhället i Sverige och andra länder
• kunna delta i demokratin för att göra vårt samhälle bättre
• kunna söka ett jobb
• kunna bli aktiv i en förening
• veta mer om vad du fortsätta att studera eller jobba med
• kunna söka till Allmän kurs grund

Folkhögskola är bra
Folkhögskola ger ett bra sätt att studera därför att du kan få mycket hjälp och stöd. Folkhögskola har ofta mindre grupper och då har läraren mer tid för att hjälpa. Med mindre grupper blir det lättare för deltagare (studerande/elever) att lära känna varandra och hjälpa varandra. I undervisningen jobbar vi ofta med flera ämnen samtidigt. Tematiska studier på det sättet gör det ofta roligare och intressantare att studera.

Covid-19
Kursen är på heltid, men om det finns mycket Covid-19 i samhället, ändrar vi schemat och hur vi jobbar, så att vi stoppa smittspridningen.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt:100%
Studieorter: Brunnsvik/Ludvika
Terminsavgift: 600 kr
Kostnader: Studierna är kostnadsfria. Som deltagare betalar du endast en  terminsavgift på 600 kronor som går till internet, visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk.
Längd:1-2 år
HT22: 2022-08-15 till 2022-12-16
Hemstudie veckor: 9, 16, 44
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Godkänd SFI C eller motsvarande kunskaper att du har fyllt 18 år eller fyller år under terminen
Kurssamordnare allmän kurs:Maria Sjöberg
E-post: maria.sjoberg@brunnsvik.se
Tel: 072-092 61 63 (tisdagar kl 9.00 – 11.00 och onsdagar kl 12.00 – 16.00)
Kontaktperson: Sussane Smed, bitr. rektor
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress: Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika

Vi har några restplaster kvar och tar emot sena antagningar. 

Back To Top