skip to Main Content

Allmän kurs musik

 

Har du ett brinnande intresse för musik och samtidigt en vilja att studera klart gymnaiset? På vår Allmänna kurs med musikinriktning får du den möjligheten.
Allmän kurs musik innebär att du läser på den vanliga Allmänkurs, men utöver detta har man upp till fem timmars undervisning i valbara musikämnen.

Musik
Du får möjlighet att i samråd med personal på Brunnsvik Creative Music forma en egen musikutbildning innehållande upp till 5 h undervisning i veckan från Brunnsvik Creative Musics ordinarie utbud. I detta inkluderas 30 min enskild undervisning på det du anser vara ditt huvudinstrument. Du får även tillgång till replokaler och musikutrustning i musikutbildningens lokaler på Trädgårdsgatan 4 (huset intill). Mer information hittar du under rubriken Brunnsvik Creative Music.

Allmän kurs
Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

  • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
  • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

OBS! Vid för få sökande kan kursen behöva ställas in eller upplägg ändras.

Kursdatum:
VT 2021-01-11 – 2021-06-12
HT 2021-08-16 – 2021-12-17
På allmän kurs läser du in grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!

Terminsavgift: 600 kr

Kontaktperson musik inriktningen: mikael.highberg@brunnsvik.se

Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, kurssamordnare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top