skip to Main Content

Allmän kurs gymnasium distans – Svenska som andraspråk

Vill du kombinera studierna med ett arbete eller av andra skäl styra dina studier själv? Oavsett anledning så innebär möjligheten till distansstudier större friheter och öppnar nya vägar för dig. Du som vill läsa en speciell utbildning utan att behöva ta hänsyn till studieort – välj distansstudier eller fjärrstudier.

 • Allmän kurs gymnasium distans – Svenska som andraspråk (SVA) riktar sig till dig som har svenska som andra språk och inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.
 • Undervisningen är upplagd så att du har halvdagar med schemalagd fjärrundervisning och egenstudier på eftermiddagen. 
 • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
 • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att ge dig möjlighet att uppnå de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
 • Under din tid på Allmän kurs gymnasium har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
 • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
 • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd tid i veckan. Du har lektionstid under förmiddagen och egenstudier på eftermiddagen. 
 • Fysiska träffar 1-2 ggr/termin för de som har möjlighet. (Se faktaruta för mer info)
 • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
 • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
 • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

LÄSÅRSTIDER
Vårterminen 2024:
Skolstart: 2024-01-08
Terminsavslutning: 2023-06-07 

FYSISKA TRÄFFAR
Vi träffas 1-2 ggr/termin på vår skola i Brunnsvik utanför Ludvika. Träffarna är ej obligatoriska men vi uppmanar alla våra studerande att närvara då träffarna har spelar en viktig roll i gruppens gemensamma bildningsresa. Hemsidan uppdateras med datum för träffarna så snart som möjligt. 

ANSÖKAN
Sista ansökan: 11 december
Fyll i ansökan så kallar vi dig till ett digital intervju

ANSÖKNINGSKRAV:
Behörig i svenska/ svenska som andraspråk grund, matematik grund, engelska grund och samhällskunskap grund, eller motsvarande. Du vara 18 år eller fylla år under höstterminen. Om du saknar någon av behörigheterna ovan kan du fortfarande skicka in en ansökan till oss.

KONTAKT:  
emma-lina.guve@brunnsvik.se 

KOSTNADER:
Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot betalar du en terminsavgift på 700 kr. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag. Avgiften täcker bland annat programlicenser och försäkring. Terminsavgiften täcker även en viss del studiematerial, samt förtäring och gemensamma aktiviteter i samband med våra internat.

Back To Top