skip to Main Content

Allmän kurs

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

Undervisningen är tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande med ämnena historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Vi utgår från var du befinner dig och jobbar vidare därifrån med en individuell studieplan. Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.

Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN. Du läser ett till tre år beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.

  • Du studerar matematik, engelska, religion, historia, samhällskunskap och svenska och naturkunskap. Möjlighet till praktik finns.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du får studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Vi tar tillvara på dina erfarenheter när du lär dig nya kunskaper.

Kursdatum: 180820-181221
Studierektor: Sara Jacobsson
Email: sara.jacobsson@brunnsvik.se
Kontaktperson: Anna-Mia Ericsson Lindelöf
Email: anna-mia.e.lindelof@brunnsvik.se

Back To Top