skip to Main Content

Allmän kurs grund Lokalvård

Vill du jobba med människor?

SYFTE
Syftet med Allmän kurs är att läsa in grundskolekompetens i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och NO-bas med inriktning på yrkesliv eller vidare till studier. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

KURSLÄNGD
Längden på studierna beror på tidigare utbildningsbakgrund och språkutvecklingen. Allmän kurs och Allmän kurs Språkbas är en 1- 2 år lång kurs, men vid behov kan kurstiden förlängas för att nå behörigheter.

ÄMNESBESKRIVNING
I vår Allmän kurs ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i våra kurs- och ämnesplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier. Utöver de 20 undervisningstimmar på Allmän kurs förväntas samtliga deltagare att studera på egen hand ytterligare 20 timmar per vecka.

 • Svenska
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Engelska
 • Körsång/ Röstträning
 • Natur & Människa (No-bas)
 • Inriktningstid

INRIKTNING Lokalvård

På inriktningstiden läser du för att i slutet kunna göra ett prov för att få ett ”bas bevis” i lokalvård.

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Lärande företag
 • Yttre miljö
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Redskap och maskiner
 • Inredningsmaterial
 • Golv

Krav

 • Kursen är på heltid och det krävs minst 80 % närvaro, aktivt deltagande och uppgifter utförda på godkänd nivå för att få grundskolebehörighet och studieintyg.

KURSMÅL
Vårt mål efter två år på Allmän kurs att deltagare:

 • Kan uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift.
 • Har lärt sig mycket om svenska samhället så att hen till exempel ska kunna söka ett jobb eller bli aktiv i en förening med andra svensktalande.
 • Har lärt sig mer om sig själv.
 • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter.
 • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
 • Har förbättrat sin förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur hen fungerar i samarbete med andra människor.
 • Har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att hen kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Veta hur hen själv kan ansvara för sina studier.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på yrkesutbildningar/gymnasienivå.
 • Har skaffat dig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att du kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.
 • Har fått kunskaper och förmågor att kunna göra sin röst hörd.

FOLKHÖGSKOLANS SÄTT OCH METOD ATT UNDERVISA
Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande.

Kursdatum:
VT 2021-01-11 – 2021-06-12
HT 2021-08-16 – 2021-12-17
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt:100%
Studieorter: Borlänge
Terminsavgift: 600 kr
Längd: 1- 2 år, med förlängning till 3 år vid behov.
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Avslutat SFI-tiden med betyg minst SFI B, eller motsvarande och har fyllt 18 år, eller fyller under höstterminen.
Kontaktperson enskilda studiebesök: ann-christine.englof@brunnsvik.se
Kontaktperson övriga frågor: Cecilia Land, kurssamordnare
E-post: cecilia.land@brunnsvik.se
Tel: 0243-33 01 06
Besöksadress:Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top