skip to Main Content

Lärare Creative Music

PETRA KVÄNNÅ

Sång, körsång, röstträning & scenisk gestaltning. Rytmik, gehör och musikteori
Läs mer

PETER HOLMSTEDT

Rektor Brunnsvik folkhögskola
Läs mer

ELEONOR ÅGERYD

Sång, scenisk gestaltning, röstträning
Läs mer

STEFAN ALTZAR

Gitarr, bas, ensemble, stöd till projektledare
Läs mer

THOMAS ALM

Saxofon, ensemble, Improvisation och jazzteori.
Läs mer

MALIN OLSSON

Elev- och lärarassistent
Läs mer

MIKAEL HIGBERG

Musikteori, Gehör & Pianostudio
Läs mer

NIKLAS HILLESKÄR

Slagverk, Ensemble, Rytmik, Teori
Läs mer

JOHAN VALLIN

Elev- och lärarassistent
Läs mer

ANNA IHLIS

Projektledning. Lärare i "Kreativitet och musikskapande"
Läs mer

HANNA ENLÖF

Projektledning. Lärare i "Kreativitet och musikskapande"
Läs mer
Back To Top