skip to Main Content

Folkbildningslinjen 2020

Folkbildningslinjen på Brunnsvik är en bildningsresa om folkbildningens idéer och verksamhet, folkrörelseutveckling, vuxnas lärande, demokrati och kultur. En utvecklingsverkstad för anställda och förtroendevalda inom folkbildning, fack och folkrörelser. Fysiska träffar varvas med studier på hemmaplan och på distans över nätet. Sammantaget en distanskurs på halvfart.

Nästa år pågår kursen 1 april – 20 november. Anmälan senast 15 februari 2020, blankett finns här.

Se mer om innehåll, upplägg, ekonomi och kontaktpersoner i foldern.

Back To Top