skip to Main Content

Folkbildning på Brunnsvik

Folkbildningslinjen vänder sig till Dig som är verksam inom ABF, ABFs medlems- och samverkansorganisationer, i facklig organisation eller närstående folkhögskola. Du kan vara anställd, förtroendevald eller ledare i verksamheten. Folkbildningslinjen varvar gemensamma internat, distansstudier och digitala träffar 19 september 2022 till 11 maj 2023. Digital intro 19 september.  Läs mer på kurssidan.

Back To Top