skip to Main Content

BRUNNSVIK VILL SAMVERKA!

En av Brunnsviks främsta uppgifter är att vara en pedagogisk resurs för folkrörelse- och demokratiutveckling. Det betyder bland mycket annat korta eller långa samverkanskurser, exempelvis medlems- och ledarutbildningar i samarbete med folkrörelser och föreningar. Fackliga organisationer, ABF, Hyresgästföreningen och Dan Andersson-sällskapet är några exempel på återkommande samverkanspartners.

En samverkanskurs är en kort eller lång folkhögskolekurs som genomförs i samverkan mellan Brunnsviks folkhögskola och en eller flera samverkansparter. I stycket Vad är en samverkanskurs längre ner finns det mer detaljer kring hur samverkan om kurser går till.

Exempel på utbildningar och arrangemang öppna för alla närstående organisationer och deras medlemmar är Folkbildningslinjen (distanskurs med korta internat) och Brunnsviksdagarna som äger rum varje sommar. LO-distriktet, ABF och Brunnsvik genomför varje år facklig-politisk ledarutbildning för kvinnor aktiva i LO-förbunden. Denna genomförs i flera steg.

Närhet och distans
Dagens Brunnsvik finns med bred verksamhet i tre städer – i Borlänge, Gävle och Ludvika. Fack & folkrörelser har sitt utvecklingscenter och sin tyngdpunkt på Brunnsvik i Ludvika, klassisk folkbildningsmark. Här blev vi 1906 arbetarrörelsens och kooperationens första folkhögskola. I Ludvika finns såväl välutrustade lokaler, god mat och annan service samt  trevligt boende. Till det kommer kvalitéer som skolans legendariska Bokstuga (Sveriges största folkhögskolebibliotek!), skolans badplats och utsikten över sjön Väsman. 

Samverkan om utbildningar kan bedrivas på många platser och i många former; på valfri plats, fysiskt på plats och/eller som distans, i kombinationer mellan kurser, seminarier eller studiecirklar. 

Vill Du boka eller få mer information?
Ring eller skriv

Samverkanskurser I Dalarna
Ludvika, skolans utvecklingscenter för Fack & folkrörelser: bokning.ludvika@brunnsvik.se. Telefon 072-09 08 202 (kurser, konferenser och boende)
jorgen.hammarin@brunnsvik.se. Telefon 073-332 70 30 eller patrik.arman@abf.se. Telefon 070-294 98 04

Borlänge: anna.tagtstrom@brunnsvik.se (Anna Tägtström)

Samverkanskurser i Gävleborg: sara.jacobsson@brunnsvik. Telefon  070-288 48 28

Utbildningar av handledare och handledarlag: karin.bergkvist@abf.se. Telefon 073-842 79 55

Vad är en samverkanskurs?
Samverkanskurs betyder en kort eller lång folkhögskolekurs som genomförs i samverkan mellan Brunnsviks folkhögskola och en eller flera samverkansparter. Mellan berörda parter ska det finnas ett avtal om samverkan. Samverkanskurser ger organisationen kostnadsfri tillgång till Brunnsviks pedagogiska resurser.  Brunnsvik har ansvar för att kursen med dess former och omfattning uppfyller kraven för det samhällsstöd skolan får till sina kurser. Det ska tydligt framgå av inbjudningar, program och deltagarintyg att det är en samverkanskurs tillsammans med Brunnsviks folkhögskola. Om man vill genomföra en kurs för endast anställda i den egna organisationen, alltså en ren personalutbildning, kan det också göras i samarbete med folkhögskolan, men då i form av en uppdragsutbildning, (det vill säga utan statsbidrag).

Så här gör vi
Utbildningens innehåll och program utformas i dialog med oss på folkhögskolan. Vi kommer då överens om hur vi som folkhögskola kan bidra som pedagogisk resurs. Omfattningen av folkhögskolans medverkan anpassas till behovet i varje kurs. Samverkan kanske gäller en enstaka kurs, eller så är det en del av en större utbildningssatsning. Brunnsviks pedagogiska stöd kan vara kursledning och/eller kompetens inom något ”kursämne”. Det kan också handla om planering och handledarstöd, förberedelser och uppföljning. ABF och Brunnsvik erbjuder fortlöpande utbildningar och nätverksträffar som riktar sig till samverkande organisationers handledare när det gäller pedagogik, metodik, och även andra efterfrågade särskilda kunskapsområden. Karin Bergkvist samordnar frågor kring detta handledarstöd (karin.bergkvist@abf.se).

Back To Top