skip to Main Content

Välkommen tillbaka, men till det nya normala

Brunnsviks folkhögskola kommer att med försiktighet återgå till att genomföra mer av skolans undervisning på plats. Så gör vi med viss undervisning redan i sommar, och så planerar vi för inför hösten.

Vi öppnar upp verksamhet i våra lokaler, men försiktigt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och att deltagare som är sjuka eller har symptom stannar hemma gäller fortsatt. Det blir ingen återgång till samma som förr, utan till det nya normala. Corona har varit, och är fortfarande, en prövning för oss alla. Brunnsvik har agerat snabbt, tänkt nytt, ställt om och tagit ansvar. Ett stort tack för det till deltagare, lärare och all personal! Pandemin har också för vår skola varit en ekonomisk påfrestning. Men – det värsta är oron för deltagare som har halkat efter i sitt lärande. Med det följer risk för avhopp och att man inte uppnår sina studiemål. Folkhögskolans pedagogik kännetecknas av aktivt deltagande, närvaro och gemenskap. Att man lär tillsammans. Folkbildning är för oss både samarbetslärande och att möta individers och gruppers olika behov, vi är en flexibel studieform. Brunnsvik har samma folkbildningstänkande i det traditionella fysiska mötet och i distans- och fjärrundervisning. Vi ser gruppen och samarbetet mellan deltagare som en motor i lärandet. Distanspedagogiken kan inte ersätta behovet av fysiska möten, men det finns många spännande sätt att kombinera närhet och distans.

Samtidigt som vi nu öppnar upp måste vi ha en hög beredskap, om smittspridningen skulle ta fart igen. I så fall blir det på nytt en omläggning till i huvudsak distans.

Borlänge den 10 juni 2020

Jörgen Hammarin
Rektor Brunnsviks folkhögskola

Back To Top