skip to Main Content

Mikael Higberg

Mikael Higberg är kurssamordnare och undervisar i musikteori och gehörslära samt ensemble. Han är utbildad vid Ingesunds musikhögskola i Arvika. Innan musikhögskola har han gått på estetgymnasium i Piteå, folkhögskola i Kalix och på Geijerskolan i Värmland. Efter utbildningen har Mikael jobbat på estetiska programmet i Hedemora, Avesta kulturskola och som musiklärare i grundskola.

Spelar idag mest och helst folkmusik på dragspel och durspel, fuskar friskt även på diverse andra instrument.

Back To Top