skip to Main Content

Allmän kurs

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.
  • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett till tre år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
  • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.

Kursdatum: 190819-191220
På allmän kurs läser du in grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Fyll i ansökan, du kommer därefter att kallas till ett studieplaneringsmöte. Vi har successiv antagning så sök tidigt!

Du är också varmt välkommen på våra informationsträffar som vi har två gånger per termin innan du gör en ansökan. På informationsträffarna får du veta mer om Folkhögskola och vad som är speciellt med den. Vi berättar även om Allmän kurs, svarar på frågor och visar lokalerna. Maila Sussane Smed och boka in dig på en träff!

Datum för infoträffar under våren:
28 februari 15.10-16.30
20 mars 15.10-16.60
24 april 15.10-16.30
23 maj 15.10-16.30

Kontaktperson: Sussane Smed (Studierektor)
Tel: 0243-33 01 07
E-post: Sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top