skip to Main Content

Allmän kurs språkbas

Har du ett annat förstaspråk än svenska? Vill du komma in på arbetsmarknaden?

SYFTE
Syftet med Allmän kurs språkbas är att läsa in grundskolekompetens i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med inriktning på yrkesliv eller vidare till studier. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

KURSLÄNGD
Längden på studierna beror på tidigare utbildningsbakgrund och språkutvecklingen. Allmän kurs språkbas är en 2 år lång kurs, men vid behov kan kurstiden förlängas.

KURSINNEHÅLL
Du läser i lugn takt för att träna på att prata, skriva och läsa svenska. På kursen är svenska huvudämnet men innehåller även vardagssvenska med samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen, matematik och engelska. Kursen fokuserar på svenska språket med mycket svenska genom att läsa, skriva och prata genom en stor variation av allt från att läsa tidningsartiklar och böcker, titta på film, åka på studiebesök, diskutera, skriva olika slags texter och att redovisa. Under läsåret integreras deltagare i aktiviteter för hela skolan, till exempel utflykter och temadagar. Det finns ett visst utrymme för deltagare att påverka kursinnehåll.

Du kommer att få använda många olika inlärningssätt för att du ska utveckla språket. Kursen består av körsång, fysisk aktivitet, drama, bild och studiebesök allt för att främja lärandet.

Du kommer att få arbeta med studieteknik och samarbetsövningar. Du kommer att lära dig hur du tar eget ansvar för dina studier.

Utöver de 20 undervisningstimmar på Allmän kurs förväntas samtliga deltagare att studera på egen hand ytterligare 20 timmar per vecka.

Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar. ”Svenska som andraspråk” består av en grupp på maximalt 20 deltagare. Det finns en hög lärartäthet för stöd av lärare.

Kursen är på heltid och det krävs minst 80 % närvaro, aktivt deltagande och utförda utgifter för att få grundskolebehörighet och kursintyg.

ÄMNESBESKRIVNING
I vår baskurs ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i våra kurs- och ämnesplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier.

 • Engelska börjar grundläggande, för anpassning på grupp/ individnivå. Studierna syftar till att kunna kommunicera om sig själv, sina intresseområden samt om vardagliga företeelser och situationer, genom att muntlig-, skriftlig-, hör- och läsförståelse varvas.
 • Matematiken börjar grundläggande för anpassning på individnivå.
 • Samhällsorienterande ämnena syftar till att förstå det svenska samhället
 • Naturorienterande ämnet syftar till att kunna förstå sin omvärld.

KURSMÅL
Vårt mål efter 2 år på Allmän kurs språk bas att deltagare:

 • Kan uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift.
 • Har lärt sig mycket om svenska samhället så att hen till exempel ska kunna söka ett jobb eller bli aktiv i en förening med andra svensktalande.
 • Har lärt sig mer om sig själv.
 • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter.
 • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
 • Har förbättrat sin förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur hen fungerar i samarbete med andra människor.
 • Har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att hen kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Veta hur hen själv kan ansvara för sina studier.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på yrkesutbildningar/gymnasienivå.
 • Har skaffat dig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att du kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Du känner dig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.
 • Du har fått kunskaper och förmågor att kunna göra din röst hörd.

FOLKHÖGSKOLANS SÄTT OCH METOD ATT UNDERVISA
Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska i olika kombinationer. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i behörighetsintyg på grundskolenivå, vilket man kan söka vidare till arbete eller studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter: Brunnsvik/Ludvika
Längd: 2 år, med förlängning till 3 år vid behov.
Kurstid termin 1: 2019-03-18 till 2019-07-12
Kurstid termin 2: 2019-07-15 till 2019-12-30
Kurstid termin 3: 2020-01-02 till 2020-07-03
Kurstid termin 4: 2020-08-03 till 2020-12-18 = 4 veckor ledigt sommar och 1 vecka vid jul.
(Dock kan datum för terminstider justeras)
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Avslutat SFI-tiden med eller utan betyg, eller motsvarande och har fyllt 18 år, eller fyller under höstterminen.
Kurssamordnare allmän kurs: Maria Sjöberg
E-post: Maria.sjoberg@brunnsvik.se
Kontaktperson:Sussane Smed, studierektor
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Besöksadress: Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika

Back To Top