skip to Main Content

Allmän kurs språkbas

Inriktning vård & omsorg och lokalvård

Har du ett annat förstaspråk än svenska? Vill du arbeta inom vård eller omsorg eller bli lokalvårdare? Målet med kursen är att du ska utveckla och fördjupa dig i det svenska språket för att kunna uttrycka dig i tal och skrift med extra fokus på yrkesrelaterad svenska år 1. År 2 fördjupar du dig i yrkesrelaterade ämnen för att kunna söka arbete inom den valda inriktningen.

Allmän kurs bas svenska som andraspråk passar dig som:

 • Har läst SFI
 • Vill arbeta inom Vård & omsorg eller Lokalvård
 • Vill prata och skriva bättre svenska.
 • Vill ha behörighet för grundskola för att kunna arbeta eller studera vidare.
 • Vill lära dig mer om samhället.
 • Vill studera tillsammans med andra.

 

Syfte

Syftet med Allmän kurs bas- svenska som andraspråk är att läsa in grundskolekompetens i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med inriktning på yrkesliv eller vidare studier inom Vård & Omsorg eller Lokalvård. Kursen syftar därmed till att stötta språkligt i alla ämnen som krävs för allmän behörighet.

Kurslängd

Längden på studierna beror på tidigare utbildningsbakgrund och språkutvecklingen. Allmän kurs- bas svenska som andraspråk är en 2 år lång kurs, men vid behov kan kurstiden förlängas.

Kursinnehåll

Du läser i lugn takt för att träna på att prata, skriva och läsa svenska. På kursen är svenska huvudämnet men innehåller även vardagssvenska med samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen, matematik och engelska. Kursen fokuserar på svenska språket med mycket svenska genom att läsa, skriva och prata genom en stor variation av allt från att läsa tidningsartiklar och böcker, titta på film, åka på studiebesök, diskutera, skriva olika slags texter och att redovisa. Under läsåret integreras deltagare i aktiviteter för hela skolan, till exempel utflykter och temadagar. I kursen ingår även körkortsteori.

Du kommer att få använda många olika inlärningssätt för att du ska utveckla språket. Kursen består av körsång, fysisk aktivitet, drama, bild och studiebesök allt för att främja lärandet. Första delen av kursen innehåller mest praktiska och muntliga aktiviteter och arbeten, för att senare bli mer teoretiska och skriftliga.

Du kommer att få arbeta med studieteknik och samarbetsövningar. Du kommer att lära dig hur du tar eget ansvar för dina studier.

Kursens inriktning finns med från år ett, där deltagarna förbereds språkligt för den mer yrkesutbildande år 2. Inriktningen är maximalt 5 timmar varje vecka.

Utöver de 20 undervisningstimmar på Allmän kurs förväntas samtliga deltagare att ha praktik 10 timmar per vecka. För att nå detta mål startar skolan samarbete med aktörer på marknaden som är öppna för praktikanter. Schema ges ut när kursen börjar, men det kan komma att ändras när praktiken kommer igång.

Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar. ”Svenska som andraspråk” består av en grupp på maximalt 20 deltagare. Det finns en hög lärartäthet för stöd av lärare.

Kursen är på heltid och det krävs minst 80 % närvaro (och godkänt arbete och praktiktid) för att få grundskolebehörighet och kursintyg.

Ämnesbeskrivning

I vår baskurs ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i skolverkets kursplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier.

 • Engelska börjar grundläggande, för anpassning på grupp/ individnivå. Studierna syftar till att kunna kommunicera om sig själv, sina intresseområden samt om vardagliga företeelser och situationer, genom att muntlig-, skriftlig-, hör- och läsförståelse varvas.
 • Matematiken börjar grundläggande för anpassning på individnivå.
 • Samhällsorienterande ämnena syftar till att förstå det svenska samhället, med möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 • Naturorienterande ämnet syftar till att kunna förstå sin omvärld.
 • Profil Vård & Omsorg syftar till att förbereda både språk, kunskaper och förmågor som krävs som vårdbiträde inom vård och omsorg, eller läsa vidare på gymnasienivå.
 • Profil Lokalvård syftar till att förbereda både språk, kunskaper och förmågor som krävs som lokalvårdare, eller läsa vidare på gymnasienivå.

Kursmål

Vårt mål efter 2 år på Allmän kurs- bas svenska som andraspråk att deltagare:

 • Ska ha språk för och yrkeskunskaper i den valda inriktningen (se separat kursplan)
 • Kan uttrycka kunskaper, erfarenheter, åsikter och tankar i tal och skrift.
 • Har lärt sig mycket om svenska samhället så att hen till exempel ska kunna söka ett jobb eller bli aktiv i en förening med andra svensktalande.
 • Har lärt sig mer om sig själv.
 • Har lärt känna många nya människor, tankar och åsikter.
 • Har fått ett större självförtroende vad gäller studier.
 • Har förbättrat sin förmåga att arbeta i grupp och lärt sig mer om hur hen fungerar i samarbete med andra människor.
 • Har skaffat sig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att hen kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Veta hur hen själv kan ansvara för sina studier.
 • Känner sig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.
 • Har skaffat dig tillräckliga kunskaper inom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap så att du kan få intygad grundskolebehörighet.
 • Du känner dig redo för att arbeta eller studera vidare på gymnasienivå.

Folkhögskolans sätt och metod att undervisa

Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxenstudier i Sverige. Vi tycker det är viktigt att du vill studera och att du är aktiv. Undervisningen sker i mindre grupper så du lär känna både lärare och andra kursdeltagare väl. Undervisningen är ofta tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska i olika kombinationer. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i behörighetsintyg på grundskolenivå, vilket man kan söka vidare till arbete eller studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Studieorter: Borlänge
Längd: 2 år, med förlängning till 3 år vid behov.
Kurstid termin 1: 2018-09-10 till 2018-12-30
Kurstid termin 2: 2019-01-02 till 2019-06-07
Kurstid termin 3: 2019-06-10 till 2019-12-30
Kurstid termin 4: 2020-01- 02 till 2020-06-12
(Dock kan datum för terminstider justeras)
Studiestödsnivå (CSN): A1 Grundskolenivå
Ansökningskrav: Avslutat SFI-tiden med eller utan betyg, eller motsvarande och har fyllt 18 år, eller fyller under höstterminen.
Kontakt: Sussane Smed, studierektor
Telefon: 0243- 33 01 06
E-post: sussane.smed@brunnsvik.se
Kurssamordnare: Johanna Wallberg
E-post: johanna.wallberg@brunnsvik.se
Kontaktperson:Sussane Smed, studierektor

Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Back To Top