skip to Main Content

Om oss

Brunnsviks Folkhögskola

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i flera län med Borlänge i Dalarna som huvudort. Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen.

Idag bedriver Brunnsviks Folkhögskola Allmän kurs med olika profiler, musikutbildningar både på plats i Borlänge och på distans, kurser för behandlingspedagoger och inom urban matproduktion. Vi har också Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget i samverkan med Arbetsförmedlingen samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer.

Vi är i början av ett utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla vår profil och att befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Maria Strömkvist ordförande ABF Dalarna
Helena Gille vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Camilla Andersson LO-distriktet i Örebro och Värmland
Jörgen Hammarin ABFs Förbundsexpedition
Torgny Jacobsson ABF Gästrikebygden
Hans-Göran Steneryd Kommunal Bergslagen
Kristina Svensson ABF Borlänge Nedansiljan

Ersättare:

Ewa-Leena Johansson ABF Örebro län
Marie Olsson ABF Dalarna

Samarbetspartners

  • Borlänge kommun
  • ABF
  • LO
  • Hyresgästföreningen
  • Borlänge Bandy
  • Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor

Studeranderättslig standard

För oss på Brunnsviks Folkhögskola är det viktigt att våra deltagare har ett tydligt inflytande på  undervisningen och sin studiesituation. Därför har vi ett studeranderåd där deltagarna tar upp frågor de finner viktiga. I skolrådet möter de sedan lärare och representanter från skolledning.
Studeranderättslig standard för Brunnsviks Folkhögskola
Back To Top