skip to Main Content

 

Brunnsvik folkhögskola Gävle

Tel: 072-4025808
Växelnummer: 0243-33 01 00
E-post: info@brunnsvik.se

Hantverkargatan 33
803 23 Gävle

Personal

Sara Jacobsson

Studierektor Gävle

070-288 48 28 sara.jacobsson@brunnsvik.se

Catharina Berglund

Receptionist/värdinna Gävle

catharina.berglund@brunnsvik.se

Anna-Mia Ericsson Lindelöf

Kurssamordnare, lärare allmän kurs, SO, tema

anna-mia.e.lindelof@brunnsvik.se

Sine Buck

Lärare allmän kurs, matematik, naturkunskap, tema

sine.buck@brunnsvik.se

Camilla Gerell

Lärare allmän kurs, svenska, tema

camilla.gerell@brunnsvik.se

Hans Berglund

Lärare allmän kurs, Engelska , Tema

hans.berglund@brunnsvik.se

Bragi Olafsson

Kursansvarig Humanistisk socialpedagog

bragi.olafsson@brunnsvik.se

Josef Mauritzson

Lärare Humanistisk Socialpedagog

josef.mauritzson@brunnsvik.se

Klemens Matsson

Lärare Humanistisk Socialpedagog

klemens.matsson@brunnsvik.se

Brita Alstermark

Lärare SMF, kursstödjare allmän kurs

brita.alstermark@brunnsvik.se

Max Hebert

Lärare SMF

max.hebert@brunnsvik.se

Back To Top